Πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικών που ασχολούνται με την αγροδιατροφή.

Ανοιχτή πρόσκληση σε γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός οργανισμός ΕΙΤ Food, σε συνεργασία με τον οργανισμό AWomanCanBe.org. Αφορά στο νέο κύκλο του προγράμματος Ενδυνάμωση Γυναικών στον τομέα της Αγροδιατροφής – Empowering Women in Agrifood (EWA), το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδέες, που αναπτύχθηκαν από γυναίκες.

Στόχος του προγράμματος EWA είναι η ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα. Το πρόγραμμα EWA απευθύνεται σε γυναίκες με μια καινοτόμα ιδέα αλλά και σε γυναίκες που είναι ήδη στο αρχικό στάδιο έναρξης των νεοφυών επιχειρήσεων τους. Δυνητικές ωφελούμενες είναι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν ιδέα/υπηρεσία/προϊόν που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Είτε να έχουν μια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της αγροδιατροφής για την οποία θέλουν υποστήριξη στην αρχική ανάπτυξη της

Είτε έχουν νεοσύστατη επιχείρηση με ημερομηνία έναρξης από το 2021 και έπειτα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υποψήφιες που θα επιλεγούν, θα λάβουν για 6 μήνες, συνεχή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των ιδεών/project τους, μέσω online training και εξατομικευμένου mentoring. Επιπλέον θα έχουν πρόσβαση σε επενδυτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που θα τις βοηθήσουν να εξελίξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους. Τέλος, οι ωφελούμενες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν έως και 10.000€.

Παρόλο που στο γενικότερο πληθυσμό της Ευρώπης οι γυναίκες είναι περισσότερες (52%), ωστόσο στον τομέα της επιχειρηματικότητας, οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διαπιστωθεί, ότι λόγω των έμφυλων ανισοτήτων, η επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας λιγότερο ελκυστικός για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Αυτή η διαπίστωση είναι ακόμα πιο έντονη στις αγροτικές περιοχές και στους τομείς της αγροδιατροφής κάτι που αποδεικνύεται από τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σε αρχική μελέτη, το 2016, οι γυναίκες σε υψηλές θέσεις ευθύνης στη γεωργία και την κτηνοτροφία κατείχαν μόνο το 28% μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό που είναι ακόμα χαμηλότερο στις χώρες της νότιας Ευρώπης.

Featured Image

Επιπλέον, η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές δεν επηρεάζει μόνο την επιχειρηματικότητα αλλά τον ευρύτερο τομέα, αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζουν παράλληλα προκλήσεις, που τις εμποδίζουν από το να αναπτυχθούν και να επιλεγούν σε θέσεις υψηλής ευθύνης ακόμα και μέσα στις εταιρείες του αγροτικού τομέα. Συνεπώς, η γυναικεία δημιουργικότητα και επιχειρηματική προοπτική, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης που αξίζει να διερευνηθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει μαζί με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερες γυναίκες να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας του προγράμματος, ο Ευρωπαϊκός οργανισμός EIT Food ανακοινώνει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, για ένα νέο κύκλο που θα τρέξει ταυτόχρονα σε 11 χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία. Η συμμετοχή των γυναικών στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως και το Δεκέμβριο του 2024.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 24 Μαΐου.

Σχετικά με τον EIT Food
Ο EIT Food είναι μια κορυφαία πρωτοβουλία για τη διατροφική καινοτομία στην Ευρώπη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι το σύστημα διατροφής να γίνει πιο βιώσιμο, υγιές και αξιόπιστο. Ο EIT Food αποτελεί μια από τις 8 κοινότητες καινοτομίας που συστήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT), που αποτελεί έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό οργανισμό που δημιουργήθηκε το 2008, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν πάνω από 100 μέλη που περιλαμβάνουν βασικούς κλαδικούς φορείς, μεγάλες υφιστάμενες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις, κέντρα έρευνας και πανεπιστήμια από 16 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού για τη νότια Ευρώπη έχουν έδρα στην Ισπανία (στη Μαδρίτη και το Μπιλμπάο) και για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικούς εταίρους στις χώρες που απευθύνεται.

Ο οργανισμός AWomanCanBe.org σε συνεργασία με τον EIT Food

Αποστολή του AWomanCanBe.org είναι η γυναικεία ενδυνάμωση, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες όλων των ηλικιών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ο οργανισμός παροτρύνει τις γυναίκες να δράσουν ως ηγέτες και ως φορείς της αλλαγής, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπου υπάρχει δυναμική συμμετοχή γυναικών και που προσανατολίζονται στην υλοποίηση των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Σε συνεργασία με τον EIT Food, ο AWomanCanBe.org έχει αναλάβει, μετά την ολοκλήρωση του επιτυχημένου κύκλου συνεργασίας κατά το 2023, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος γυναικείας ενδυνάμωσης EWA για την Ελλάδα συμβάλλοντας στη μείωση των έμφυλων ανισοτήτων και εν προκειμένω, στην αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην επιχειρηματικότητα.

Featured Image