Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και πάνε για πληρωμή.

Το ύψος της ενίσχυσης για το έτος 2023 για την παραγωγή σπόρων προς σπορά, καθορίζεται στα 445,11 ευρώ/εκτάριο.

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στη βιομηχανική τομάτα, για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 446,27 ευρώ/εκτάριο

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πορτοκάλι χυμοποίησης για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 218,45 ευρώ/εκτάριο.

Featured Image

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στη κορινθιακή σταφίδα για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 369,3 ευρώ/εκτάριο.

Δείτε τις αποφάσεις

tomata1

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image