Πήραν ΦΕΚ και μπαίνουν σε τροχιά πληρωμής.

Άρθρο 1

Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το Μέτρο Α

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Α, για το έτος ενίσχυσης 2023 ανέρχεται στο ποσό των 108 € ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 246/153250/2023 (Β’ 3477) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Τα τελευταία… μαντάτα για το Πασχαλινό “πακέτο” πληρωμών

Άρθρο 2

Featured Image

Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το Μέτρο Β

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Β, για το έτος ενίσχυσης 2023 ανέρχεται στο ποσό των 200 € ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 246/153250 (Β’ 3477/2023) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3

Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το Μέτρο Γ

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Γ, για το έτος ενίσχυσης 2023 ανέρχεται στο ποσό των 250 € ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 246/153250 (Β’ 3477/2023) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Δείτε τις αποφάσεις

zoika
Featured Image