Σαν συνέχεια του προηγούμενου άρθρου για το ευοίωνο μέλλον του ακτινίδιου τα επόμενα χρόνια, ο γνωστός κ. Βασίλης Έξαρχος Γεωπόνος- – Msc- Υποψήφιος Διδάκτωρ Εδαφολογίας, αυτή την φορά προσπαθεί να μας εξηγήσει σε ποιες περιοχές της Ελλάδος μπορεί να γίνει επιτυχή φύτευση αυτού του τόσο ιδιαίτερου και απαιτητικού φυτού.

Σημαντικό εάν σκεφτούμε ότι το κόστος εγκατάστασης φτάνει κοντά στα 3.000 ευρώ χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε το κόστος αγοράς του χωραφιού.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Έξαρχο ο οποίος έχει επιβλέψει πολλές φυτείες ακτινιδίων σε όλη την Ελλάδα (στην φωτογραφία τον βλέπετε να δίνει οδηγίες σε φύτευση στην Βέροια) τα κριτήρια είναι 3:

1) Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και το μικροκλίμα του κτήματος. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε θερμοκρασίες χειμώνα, θερμοκρασίες καλοκαιριού, πιθανότητα για πρώιμους η’ όψιμους παγετούς, αέρας κατά την βλαστική περίοδο, ετήσια χιλιοστά βροχοπτώσεων, τοπογραφικό ανάγλυφο και έκθεση του αγροκτήματος σε σχέση με τον ήλιο.

2) Εδαφολογική ανάλυση του αγροκτήματος. Στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε το pH ,την αγωγιμότητα, την μηχανική σύσταση του εδάφους, την περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, τα διαθέσιμα αποθέματα σε μακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία.

Featured Image

3) Το προφίλ του αγρότη και μελλοντικού ακτινιδιοπαραγωγού. Πιο συγκεκριμένα είναι ευχής έργο ο μελλοντικός ακτινιδιοπαραγωγός να έχει πολύ διαθέσιμο χρόνο και να είναι όχι απλά αγρότης αλλά και Δενδροκόμος. Από τα τρία βασικά κριτήρια το κλίμα είναι “ανελαστικό”, δηλαδή δεν αλλάζει, ενώ το έδαφος με κατάλληλα σκευάσματα και το προφίλ του αγρότη με την κατάλληλη εκπαίδευση διορθώνονται σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Απαραίτητο βέβαια είναι και το νερό στο κτήμα όπου ελέγχεται με ανάλυση. Στην συνέχεια ο κ. Έξαρχος έχοντας δει σε πανελλαδικό επίπεδο πολλές “Αποτυχημένες” φυτείες ακτινίδιων προτείνει στους μελλοντικούς ακτινιδιοπαραγωγούς να έρθουν σε επικοινωνία με τον συνεργαζόμενο Γεωπόνο τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία φύτευσης (και όχι τελευταία στιγμή) για να ελεγχθούν τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.

Τέλος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και δοθεί από τον συνεργαζόμενο γεωπόνο το “πράσινο” φως για φύτευση πρέπει ο μελλοντικός παραγωγός να προσέξει τα εξής: Υγιή φυτά με καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα. Αποστάσεις φύτευσης. Προ φυτευτική λίπανση Φωσφόρου, Καλίου, οργανικής ουσίας. Επιλογή η όχι δημιουργίας Αναχωμάτων (“Σαμάρια”). Επιλογή σωστού αρδευτικού δικτύου. Σωστή αναλογία αρσενικών και θηλυκών ακτινιδίων. Σωστή προετοιμασία του χωραφιού. κ.α.

Ο κ. Βασίλης Έξαρχος αναλαμβάνει σε πανελλαδική εμβέλεια να κάνει αξιολόγηση των κριτηρίων και στην συνέχεια να δώσει τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές για μια πετυχημένη φύτευση ακτινίδιων…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ

Featured Image