Συνεχίσθηκε η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και από 1/9/22-8/9/23 ανέρχονται σε 350.048 τόνους +29,9% έναντι 269.510 τόνων το 2021/22.

Εφιστάται η προσοχή και ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, για την αποφυγή των φαινομένων διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων προϊόντων (κατ ευθεία από τον αγρό) , κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις και την σήμανση ότι είναι ελληνικό προϊόν που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) για να μην πληγεί η φήμη των προϊόντων μας Δεν πλήττεται μόνο η φήμη των προϊόντων από την πώληση κατευθείαν από το χωράφι, αλλά χάνεται η προστιθέμενη υπεραξία από την διαλογή και συσκευασία, και πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι υγιείς και οι καθόλα νόμιμες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί

Συνεχίσθηκε με καλύτερους ρυθμούς η συγκομιδή και εξαγωγή θερινών φρούτων και λαχανικών με τις μέχρι σήμερα ποσότητες μειωμένες -9.9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022

α) καρπουζιών να ανέρχονται σε 165.668.τόνους έναντι 187.996 πέρσι -11,9%,

β) βερίκοκων 26.101 τ. έναντι 21.117 τ.+23,6%,

γ) ροδάκινων 68.700 τ. έναντι 75.483 τ -9%,

δ) νεκταρινιών 48.066 τ. έναντι 51.844 τ -7,3%,

ε) κερασιών 26.507 τ. έναντι 34.782 τ.-23,8% και

στ) επιτρ.σταφυλιών 16.284.τ. έναντι 18.611 τ. -12,5%

Οι τιμές ροδάκινων και νεκταρινιών είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες. Με την βελτίωση του καιρού και τους ανθρώπους να επιστρέφουν από τις διακοπές, άρχισε η βελτίωση των πωλήσεων .

Featured Image

Η παραγωγική περίοδος των καρπουζιών, κερασιών και βερικόκκων ουσιαστικώς τερματίσθηκε

Σε όλες τις χώρες της Μεσογείου η παραγωγή σταφυλιών έχει υποστεί πολλές ζημιές αυτό συμβαίνει και στην Χώρα μας Η ποιότητά τους είναι καλύτερη από την περσινή η γεύση των σταφυλιών είναι τέλεια και η ζήτηση καλή. Η ζήτηση είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη από πέρυσι. Η ποικ Βικτώρια είχε μέχρι σήμερα καλή πορεία και τιμές Άρχισε η συγκομιδή τόσο των νέων ποικιλιών όσο και σουλτανίνας και αναμένεται το προϊόν να έχει καλύτερη απόδοση εμπορικά

Δήλωση για μη πάταξη παραβατών ΚΥΑ σε εξαγωγές Ακτινιδίων

ΠΡΑΞΗ «ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ» Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΩΡΙΜΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Δυστυχώς υπάρχει συνέχεια παρουσίας στην αγορά της Ολλανδία και πώλησης ελληνικών ακτινιδίων ποικιλίας Τσεχελίδης Τα ακτινίδια αυτή την περίοδο δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ωριμότητας ή εμπορικής ποιότητας και κατά παράβαση της υφιστάμενη ΚΥΑ και εμφανίζονται να πωλούνται (ως παρατιθέμενο απόσπασμα Δελτίου τιμών 36ης εβδομάδος 4/9-10/9 Fruitsalesprices.com) στην Ολλανδία

Χαιρετίζουμε την δραστηριοποίηση των αρμοδίων δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών, με συνέπεια φορτία ανώριμων ακτινιδίων, να έχουν εντοπισθεί συγκομισμένα και εξαγόμενα ,δεν είχαν αναγγελθεί στο ΜΕΝΟ απορρίφθηκαν (δεν πληρούσαν ούτε τον δείκτη σακχάρων ούτε της ξηράς ουσίας) , και αναμένεται η ανακοίνωση της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων σε βάρος των παραβατών

Εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών για συνέχιση και εντατικοποίηση των ελέγχων, για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα

Ανησυχία υπάρχει ότι θα επιχειρηθεί αποστολή ακτινιδίων ποικ.Τσεχελίδης εντός του Σεπτεμβρίου στην Ινδία παρά το ότι είναι γνωστό ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη ποικιλία δεν έχει τα απαιτούμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η μετασυλλεκτική αντοχή της είναι περιορισμένη τώρα μάλιστα που η Ινδία επέτρεψε από 5/9/23 την εισαγωγή Ιρανικών ακτινιδίων

Ευελπιστούμε ότι τα παραπάνω θα ερευνηθούν, άμεσα ως προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις προκειμένου να μη δυσφημισθούν τα ελληνικά ακτινίδια και χαθούν για τα ελληνικά οπωροκηπευτικά προϊόντα αγορές-πελάτες της χώρας μας που με τόση κατακτήθηκαν

Γ. Πολυχρονάκης

Featured Image