Μανόλης Χνάρης: «Σε εκκρεμότητα από το 2021, η διαδικασία για την καταχώρηση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου ‘Κρήτη/Kriti’ ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης».

Τις υφιστάμενες καθυστερήσεις της διαδικασίας καταχώρισης του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου ‘Κρήτη/Kriti’ ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης, φέρνει με την υπ’ 2501/9-1-2024 Ερώτηση του στη Βουλή των Ελλήνων, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

Η εν λόγω Ερώτηση συνυπογράφεται και από τους Βουλευτές του Ν. Ηρακλείου Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκο Παρασύρη καθώς και του Ν. Λασιθίου Αικατερίνη Σπυριδάκη.
Οι Βουλευτές τονίζουν ότι αν και το σχετικό αίτημα καταχώρισης είχε υποβληθεί στο αρμόδιο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήδη από το έτος 2018 μέχρι και σήμερα η διαδικασία καταχώρισης του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι « Το έτος 2018, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με όλους τους φορείς ελαιόλαδου του νησιού, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους ακόλουθους συνεταιρισμούς/οργανώσεις: α) Αγροτικό Συνεταιρισμό Μυλοποτάμου, β) Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ένωση Ηρακλείου Α.Ε., γ) Κρητικό Αγρό Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε. και δ) Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα και εκκίνησε η διαδικασία για την καταχώριση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti» ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης».

Featured Image

Εν συνεχεία, αφού το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, το τελευταίο γνωμοδοτώντας θετικά «για την αρτιότητα του αιτήματος», προέβη στη διαβίβαση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική διαδικασία ελέγχου.
Ωστόσο, όμως, όπως υπογραμμίζεται «…αν και από το έτος 2021 ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έγκριση μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κ.κ. Βουλευτές, ερωτούν τον κ. Υπουργό:

-Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος καθυστέρησης της τελικής έγκρισης του αιτήματος καταχώρισης, δεδομένου ότι ο σχετικός φάκελος έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το έτος 2021 και μέχρι και σήμερα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία και

-Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επίσπευση της διαδικασίας τελικής έγκρισης και πως έχει διασφαλίσει τα σημαντικά σημεία του φακέλου που αφορούν την ποιότητα και την τυποποίηση του προϊόντος αποκλειστικά και μόνο στην οριοθετημένη περιοχή της Κρήτης.

Featured Image