Αφού η ρουμανική κυβέρνηση υιοθέτησε πρόσφατα το έκτακτο διάταγμα αριθ. 1/2024, για την τροποποίηση του ΓΕΕ όσον αφορά την κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους, ο Υπουργός Γεωργίας έρχεται με σειρά διευκρινίσεων για οδηγούς τρακτέρ που επηρεάζονται από την εν λόγω κανονιστική πράξη.

Σε πληροφορία που υπογράφει ο επικεφαλής της MADR, Florin Barbu, αναφέρει ότι μια νέα κατηγορία άδειας οδήγησης, που ονομάζεται Tr1, εισήχθη με το διάταγμα που ενέκρινε η κυβέρνηση.

«Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι το όριο ταχύτητας, δηλαδή τα 40 km/h σε δημόσιους δρόμους. Επιπλέον, τονίζουμε ξεκάθαρα ότι σε αυτή την κατηγορία δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος ή χωρητικότητα», αναφέρει ο υπουργός Barbu.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του MADR κάνει μια σειρά από διευκρινίσεις:

Featured Image

Συμβατότητα με άδεια κατηγορίας Β: Εάν κατέχετε ήδη άδεια κατηγορίας Β, μπορείτε να οδηγείτε όχι μόνο αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά και γεωργικά ή δασικά τρακτέρ στην κατηγορία Tr1. Αυτή η κατηγορία αδειών, Tr1, καλύπτει συνδυασμούς που αποτελούνται από ένα τρακτέρ Tr1 και ένα ή δύο ρυμουλκούμενα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε το όριο ταχύτητας των 40 km/h σε δημόσιους δρόμους.

Αγροτικά ή Δασικά Τρακτέρ με Μέγιστη Ταχύτητα 40 km/h: Με την άδεια κατηγορίας Tr1, δικαιούστε να οδηγείτε γεωργικά ή δασικά τρακτέρ που κινούνται με μέγιστη ταχύτητα έως 40 km/h σε δημόσιους δρόμους.

Ισχύς για συνδυασμούς με ρυμουλκούμενα: Η κατηγορία Tr1 της άδειας οδήγησης καλύπτει επίσης συνδυασμούς που αποτελούνται από ένα τρακτέρ Tr1 και ένα ή δύο ρυμουλκούμενα. Αυτός ο κανόνας ισχύει ανεξάρτητα από τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων.

Ως εκ τούτου, η κατηγορία αδειών οδήγησης Tr1 διευκολύνει την οδήγηση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων ειδικά για γεωργικές δραστηριότητες, χωρίς να επιβάλλει κριτήρια σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ή χωρητικότητα.