Ανακοινώνεται από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, τα πορίσματα ζημιών στην Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ για (Βέροια, Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Μέση) για τον ΧΑΛΑΖΙ στις 26/04/2023.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/04/2024.

Featured Image

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 27/03/2024 έως 08/04/2024.

Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας: 2331350535 (Αθανάσιος Σιδηρόπουλος).

Featured Image