Κατά την εβδομάδα από μεθαύριο, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλλουν ποσό 2.339.829.597 ευρώ σε 4.194.373 συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον προγραμματισμό από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.600.000 ευρώ σε 860 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Μαρτίου 2024, 1.115.390.512 ευρώ σε 2.366.582 δικαιούχους.

Στις 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η πληρωμή Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Μαρτίου 2024, 1.134.339.085 ευρώ σε 1.741.031 δικαιούχους.

Στις 29 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μαρτίου 2024, 5.000.000 ευρώ σε 14.500 δικαιούχους.

Featured Image

Επιπλέον από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

19 εκατ. ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

19 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1,5 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.

17 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

10 εκατ. ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Featured Image