Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε συχνά την ξήρανση δένδρων ροδακινιάς και νεκταρινιάς εντός αγροτεμαχίων η οποία ακολουθείται από την εκβλάστηση πλευρικών μανιταριών (καρποφορίες βασιδιομυκήτων) στα ξερά ή ημίξερα δένδρα.

Τις περισσότερες φορές οι καρποφορίες αυτές οφείλονται σε σαπροφυτικούς μύκητες που αναπτύσσονται επάνω στο ημιθανές ξύλο των φυτών. Οι αιτίες ξήρανσης των φυτών είναι πάρα πολλές. Τρωκτικά, Μύκητες, Έντομα, Βακτήρια και Ιοί έχουν την ικανότητα να καταστρέψουν ολοσχερώς ένα ή και περισσότερα δένδρα.

Featured Image

O μύκητας Phellinus igniarius αν και θεωρείται σαπροφυτικός στην βιβλιογραφία μπορεί υπό προϋποθέσεις να προσβάλει φαινομενικά υγιή δένδρα. Ίσως μικρές καταπονήσεις και μεγάλες τομές κλαδέματος να επιτρέπουν στον μύκητα να εισχωρήσει μέσα στο ξύλο και σε βάθος χρόνο να προκαλέσει ημιπληγία ή ολοπληγία. 

Featured Image