Να κινητοποιηθεί άμεσα ο ΕΛΓΑ για την ακαρπία που πλήττει δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Λάρισας.

Ολόκληρη η δήλωση Βασίλη Κόκκαλη, από τον ΣΥΡΙΖΑ:

Καθημερινά δενδροκαλλιεργητές της Π.Ε. Λάρισας εκφράζουν την ανησυχία τους για τα φαινόμενα της έλλειψης ανθοφορίας, της ανθόρροιας λόγω μη γονιμοποίησης καθώς και της έντονης καρπόπτωσης που παρατηρούν στις καλλιέργειες τους.

Featured Image

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι οι δενδροκαλλιέργειες τους πλήττονται από ακαρπία, ή από καρπόπτωση, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν για αυτές. Οι ζημιές απώλειας στην παραγωγή τους αναμένονται να είναι μεγάλες, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντική μείωση στο εισόδημα τους.

Επιβάλλεται η άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού του ΕΛΓΑ για την παρακολούθηση και καταγραφή του εύρους του φαινομένου καθώς η ενέργεια αυτή αποτελεί μονόδρομο για την αναζήτηση στη συνέχεια πηγών για πιθανές αποζημιώσεις.

Featured Image