Ανακοίνωση από τη ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Σας ενημερώνουμε ότι συντάχθηκε το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας Spodoptera frugiperdaαπό την Αρμόδια Αρχή για τη Φυτοϋγεία (Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ), το οποίο αποσκοπεί στο να θωρακίσει τις μη οριοθετημένες περιοχές της Χώρας από την εξάπλωση του επιβλαβούς εντόμου.

Η Περιφερειακή μας Ενότητα αποτελεί τη μία από τις τέσσερεις οριοθετημένες περιοχές που έχουν προκύψει στον ελλαδικό χώρο μετά την επιβεβαιωμένη εμφάνιση του εντόμου στις ΠΕ Λακωνίας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Λέσβου. Τα μέτρα εξάλειψης και ελέγχου του εντόμου στις προσβεβλημένες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134 για την εκρίζωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού είναι:

1. Κατάλληλες εφαρμογές με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικάσκευάσματα κατά του επιβλαβούς οργανισμού τόσο στην καλλιέργεια όσο και σε αυτοφυή φυτά και ζιζάνια ή καταστροφή τους με άροση.

2. Αποφυγή μεταφοράς εδάφους από αγρούς στους οποίους έχει διαπιστωθεί η παρουσία του και απαγόρευση της διακίνησης του ανώτερου στρώματος του εδάφους και των χρησιμοποιημένων καλλιεργητικών υποστρωμάτων εκτός της προσβεβλημένης ζώνης.

3. Καθαρισμός των μηχανημάτων πριν την έξοδό τους από τεμάχιο στο οποίο διαπιστώνονται προνύμφες του εντόμου.

4. Εφαρμογή μέτρων φυτό–υγιεινής στα συσκευαστήρια και τοποθέτηση φερομονικών παγίδων.

5. Τακτικές επιθεωρήσεις σε καλλιέργειες θερμοκηπίου ή φυτωριακές επιχειρήσεις από τους παραγωγούς. Εφόσον, κατά τις επιθεωρήσεις, διαπιστωθούν στάδια του εντόμου (μάζες αυγών, προνύμφες, νύμφες, ενήλικα) τότε ενημερώνεται άμεσα η τοπική φυτοϋγειονομική υπηρεσία και ακολουθεί η εφαρμογή ψεκασμών σύμφωνα με τις ετικέτες των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Featured Image

6. Καταστροφή εντόνως προσβεβλημένων καρπών με θάψιμο σε βάθος 60-90 cm κάτω από το έδαφος.

7. Απομάκρυνση και καταστροφή υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας ή άλλο πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί την παρουσία υπόπτων συμπτωμάτων ή και σταδίων του εντόμου (μάζες αυγών, προνύμφες, νύμφες, ενήλικα) στην οικεία Υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενα δελτία τύπου, το άρθρο 11 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134 για τη διακίνηση από τις οριοθετημένες περιοχές καρπών Capsicum L. (πιπεριά), Solanum melongena L. (μελιτζάνα), φυτών αραβοσίτου (Zea mays L) για ανθρώπινη κατανάλωση και φυτών Chrysanthemum L. (χρυσάνθεμο), Dianthus L. και Pelargoniumπροβλέπει την ύπαρξη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και την καταχώρηση στο επίσημο μητρώο των καλλιεργητών των ανωτέρω φυτικών προϊόντων (που βρίσκονται εντός των ζωνών) και των επαγγελματιών που τα διακινούν εκτός των ζωνών.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ(https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia ) έχει αναρτηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο και πληροφορίες για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Spodoptera frugiperda

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

​​​​​​​​​Μ. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ

Featured Image