ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών: 1) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 2) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 3) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%98%CE%A54653%CE%A0%CE%93-%CE%A0%CE%94%CE%A0?inline=true

Featured Image