Τον συμψηφισμό των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ με τυχόν επιστροφές από την εφορία, τη διακοπή του δικαιώματος για υποβολή ηλεκτρονικά των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων αλλά και ποινικές διώξεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων χρεών.

Τα παλαιά χρέη άλλωστε ξεπέρασαν τα 46 δισ. ευρώ και κάθε προσπάθεια για ένταξη μέρους αυτών σε ευνοϊκές ρυθμίσεις πάει χαμένη, καθώς οι οφειλέτες φαίνεται πως γυρνούν την πλάτη στις συνεχείς προσπάθειες του οικονομικού επιτελείου.

Ακόμη και οι αιτήσεις για παραγραφή οφειλών μετά τη 10ετία, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, δεν έχουν ξεπεράσει τις 6.000, εκ των οποίων τελικά μόλις οι 2.246 έχουν εγκριθεί, ενώ άλλες 1.232 έχουν απορριφθεί. Στην πράξη, ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, παρά τους αργούς ρυθμούς που ακολουθούν, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία, έχουν ήδη επεξεργαστεί 3.478 αιτήσεις από τις συνολικά 5.986 που έχουν υποβληθεί, ήτοι το 8% των συνολικά υποβληθεισών έως σήμερα, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για χρέη στα Ταμεία
Αλλά και η διαδικασία επανένταξης σε παλαιές, απολεσθείσες ρυθμίσεις καθώς και η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών που ακολούθησε, δεν είχαν ιδιαίτερα θετική κατάληξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από τις 259.910 ρυθμίσεις για ασφαλιστικές οφειλές που χάθηκαν, μόλις 18.667 αναβίωσαν μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληξε η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση. Πλέον, οι οφειλέτες για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αποπληρώνοντας σε έως 24 δόσεις.

Παράλληλα δε, το ΚΕΑΟ ενεργοποιεί τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του για να αποτρέψει τη διόγκωση των οφειλών. Όπως και η φορολογική διοίκηση άλλωστε, το Κέντρο διαθέτει αντίστοιχα μέσα για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλόμενων εισφορών που επιβάλλονται σε όλους τους οφειλέτες, με ορισμένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ύψος της οφειλής αλλά και την ύπαρξη ή μη ενεργής ρύθμισης.

Έτσι, εφόσον η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης επιβάλλονται από το ΚΕΑΟ αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προχωράει ακόμη και στην ποινική δίωξη των οφειλετών. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα χρησιμοποιεί και άλλα μέτρα, όπως η αναστολή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ενώ αναγγέλλει στη φορολογική διοίκηση τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες συμψηφίζονται με τυχόν εκκαθαρισμένα ποσά επιστροφής από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Μεγαλοοφειλέτες: Η λίστα των φαντασμάτων
Όπως επισημαίνει μάλιστα, μιλώντας στην «Κ», ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Νίκος Χουρδάκης, το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ συνεχίζουν να σχεδιάζουν και νέες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν όσους πραγματικά επιθυμούν να πληρώσουν και το κάνουν, χωρίς όμως αυτά τα μέτρα να δημιουργούν αντικίνητρα σε αυτούς που έως σήμερα, και παρά τις δυσκολίες, παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα.

Τα χρέη ξεπερνούν τα 46 δισ. ευρώ και κάθε προσπάθεια για ένταξη μέρους αυτών σε ευνοϊκές ρυθμίσεις πάει χαμένη…

Featured Image

Αναλυτικά, το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ περιλαμβάνει την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ανάλυση των χαρακτηριστικών των οφειλών, τη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και τέλος, την εντατικοποίηση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την περίπτωση των συστηματικών «κακοπληρωτών».

• Αναγκαστικά μέτρα κατά ΚΕΔΕ. Εφόσον η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης επιβάλλονται από το ΚΕΑΟ αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και πλειστηριασμοί.

• Λοιπά μέτρα διασφάλισης οφειλών. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του φορέα, εγγράφει υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας οφειλετών/συνοφειλετών ακόμα και όταν η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Εμποδίζει τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν η οφειλή δεν είναι ρυθμισμένη και διασφαλισμένη με εμπράγματη η χρηματική διασφάλιση.

• Ποινική δίωξη. Διαβιβάζει στην εισαγγελία μηνυτήριες αναφορές για την άσκηση ποινικής δίωξης, όταν η οφειλή από κύρια εισφορά υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ αν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ η μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται και από αίτημα ενεργοποίησης της αυτόφωρης διαδικασίας.

• Αναστολή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή ΑΠΔ. Το ΚΕΑΟ ενεργοποιεί το μέτρο της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα για την υποβολή ΑΠΔ όταν οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποβάλλει την ΑΠΔ με ψηφιακό μέσο στην αρμόδια τοπική διεύθυνση του φορέα προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων 3 ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων (Ε1, Ε2, εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και φορολογίας εισοδήματος καθώς και μισθωτήρια συμβόλαια έδρας και παραρτημάτων) και επιβάλλονται κατασχέσεις κινητών/ακινήτων και απαιτήσεων εις χείρας τρίτων.

• Συμψηφισμός ασφαλιστικών οφειλών με επιστροφές ΦΠΑ και Φ.Ε. Αναγγέλλει στη φορολογική διοίκηση τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό τον συμψηφισμό τους με τυχόν εκκαθαρισθέντα ποσά επιστροφής από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Αν η οφειλή έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης συμψηφίζεται μόνο το 1/7 της οφειλής μέχρι του ύψους του επιστρεπτέου ποσού, ενώ αν η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης συμψηφίζεται το σύνολο της οφειλής μέχρι του ύψους του επιστρεπτέου ποσού.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image