Το Agronewsbomb φέρνει στο φως την απάντηση Κελέτση στη βουλή, έπειτα από ερώτηση του κ. Κουπελόγλου Συμεών, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός τονίζει τα ακόλουθα:

“Για τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση 2978/2-2-2014 και άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Για το έτος αιτήσεων 2023, η πληρωμή της προκαταβολής που αφορούσε στους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2023, σε ποσοστό 70% του δικαιούμενου ποσού, για όσους δικαιούχους δεν είχαν ευρήματα ή ποινές από τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Featured Image

Για τους δικαιούχους της παράτασης της 1ης πρόσκλησης της Δράσης, δεδομένου ότι η απόφαση ένταξής τους εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ στις 11/12/2023, δεν χορηγήθηκε προκαταβολή, καθώς αυτή, σύμφωνα με τους κοινοτικούς Κανονισμούς, καταβάλλεται έως 30/11.

Για τους δικαιούχους αυτούς θα πραγματοποιηθεί πληρωμή εκκαθάρισης μετά τη λήξη των ετήσιων δεσμεύσεων τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές με τη Δράση Υπουργικές Αποφάσεις, ήτοι τον Απρίλιο 2024”.

Newsroom Agronewsbomb