Με χαμηλούς ρυθμούς συνεχίζεται το εμπόριο της ελιάς Καλαμών στην χώρα μας, το Μάρτιο, καθώς οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν αποθηκευμένη ακόμα σε κάδες την φετινή σοδειά.

Εμπορικές πράξεις γίνονται, αλλά είναι εξαιρετικά περιορισμένες, δεδομένης και της μεγάλης μείωσης στον όγκο παραγωγής, λόγω δάκου και γλοιοσπόριου.

Featured Image

Οι τρέχουσες τιμές για την βασική κατηγορία των 200 κομματιών ανά κιλό παίζουν μεταξύ 2,20 και 2,50 ευρώ το κιλό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με μεγάλο όγκο.

Featured Image