Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (Γεωργικοί Σύμβουλοι) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη ανακοινώνουν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 για τις γεωργικές συμβουλές του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεκαεπτά (17) αιτήσεις πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που περιλαμβάνουν 141 Γεωργικούς Συμβούλους κρίθηκαν επιλέξιμες. Οι Φορείς θα μπορούν να παρέχουν, μετά την ένταξή τους, συμβουλευτική υποστήριξη στους γεωργούς κατά τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Με τα σημερινά αποτελέσματα ολοκληρώνεται η έκδοση, οριστικών ή προσωρινών, αποτελεσμάτων και για τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας που αναφέρονται σε 85 αιτήσεις Πιστοποιημένων Φορέων και με συνολικό επιλέξιμο Προϋπολογισμό ύψους 80 εκατ. ευρώ. Για όσες Περιφέρειες έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα μόνο προσωρινά αποτελέσματα, οι ανακοινώσεις των οριστικών θα γίνουν μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών.

Featured Image

Το υπο-Μέτρο 2.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 100%.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, εκτός από τη δημοσιοποίηση στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr), αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image