Επιπλέον πόρους ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άτοκων, για τα δύο πρώτα χρόνια, δανείων έως 25.000 ευρώ σε αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, εξασφάλισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ.», από τον Φεβρουάριο, που ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουν εγκριθεί 1.200 δάνεια συνολικού ύψους 15,82 εκατ. ευρώ. Από αυτά έχουν ήδη υπογραφεί 683 συμβάσεις για δάνεια ύψους 8,9 εκατ. ευρώ κι έχουν εκταμιευθεί από τελικούς αποδέκτες 4,67 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 493 δάνεια. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ποσά αφορούν μόνο στη συνεισφορά του Ταμείου και όχι στον συνολικό προϋπολογισμό των δανείων.

Για να διατηρηθεί, λοιπόν, αυτή η δυναμική και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η στήριξη των γεωργών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, εξασφάλισαν την υπερδέσμευση ποσού ύψους 10 εκατ. ευρώ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου να ανέλθει σε 31,5 εκατ. ευρώ.

Featured Image

Με βάση το αρχικό ύψος των κονδυλίων, τα 15 εκατ. ευρώ θα διατίθεντο για την παροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Δράση 4.2.4.). Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», τώρα που οι πόροι του Ταμείου αυξάνονται στα 31,5 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθεί η ίδια αναλογία, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 22 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δράση 4.1.4 και 9,5 εκατ. ευρώ στη Δράση 4.2.4.

Το ύψος του δανείου που μπορούν να λάβουν οι ωφελούμενοι κυμαίνεται από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και ο χρόνος αποπληρωμής τους από δύο έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ωστόσο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα δύο έτη.