Μέχρι και 1,82 σε εξαιρετικές περιπτώσεις πληρώθηκε για το πρόβειο γάλα ο κτηνοτρόφος στην Ισπανία.

Βέβαια, οι τιμές παρουσιάζουν αυξομειώσεις ανάλογα και την περιοχή.

Featured Image

Δείτε αναλυτικά τις τιμές ανά περιοχή

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image