Featured Image

Τακτικό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Παρέμβαση για το θέμα «Ανάγκη ταχείας και διαρθρωτικής αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης στον γεωργικό τομέα»

Λευτέρης Αυγενάκης : Ζητάμε από την Επιτροπή να ανοίξει άμεσα ο διάλογος για δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ

Κατέθεσα τις 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές

Μεταφέρω στις Βρυξέλλες τη φωνή των αγροτών της Ελλάδας

«Οι αγρότες είναι και σήμερα στους δρόμους και ζητούν απαντήσεις. Η σημερινή συζήτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευχαριστούμε την Προεδρία για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί βρίσκονται σε ένα πραγματικό δίλημμα, καθώς η αστάθεια στον γεωργικό τομέα τους αναγκάζει να ζυγίσουν τα υπέρ και τα κατά της παραμονής τους στο επάγγελμα.
Μεταφέρω στις Βρυξέλλες τη φωνή των αγροτών της Ελλάδας! Οι αιτίες των προβλημάτων, δεν απορρέουν από δική τους υπαιτιότητα. Οι γεωργοί πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύουν την Ένωση με τρόφιμα σε λογικές τιμές. Αυτή η προτεραιότητα δεν είναι πλέον δεδομένη και είναι δική μας αρμοδιότητα να την προασπιστούμε.
Ήδη, η Επιτροπή έχει προβεί σε ενέργειες απλούστευσης και το εκτιμούμε. Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση, ακόμη και αν απαιτηθεί άνοιγμα του θεσμικού πλαισίου της βασικής πράξης. Οι γεωργοί μας αναμένουν λύσεις. Και πρέπει να τους τις δώσουμε.
Οι τομείς στους οποίους μπορούμε να δράσουμε άμεσα, αφορούν σε:

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας. Η Ελλάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την προσφάτως εγκεκριμένη εξαίρεση για το #GAEC 8, ενώ θεωρούμε ότι η δωδεκάμηνη παρέκκλιση για τα GAEC 5, 6 και 7 είναι επιβεβλημένη. Ωστόσο, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο κάποιες λύσεις να πρέπει να γίνουν μόνιμες. Τα έγγραφα της Ρουμανίας και της Πολωνίας παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες προτάσεις επί των Προτύπων 7 και 8, οι οποίες πρέπει να τύχουν εξέτασης από την Επιτροπή.

Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα. Πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.

Featured Image

Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι. Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότητας για τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

Aπλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Τέλος, η επαναφορά του κανόνα Ν+3 είναι επιβεβλημένη.
Το υψηλό κόστος_παραγωγής και ο πληθωρισμός ήδη έχουν καταστήσει τις επενδύσεις μη ελκυστικές. Οι χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωσή τους προσθέτουν ένα επιπλέον αντικίνητρο -ειδικά για τους νέους γεωργούς- στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη γεωργία.
Πέραν των ανωτέρω, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και οι υπόλοιποι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή παραγωγή. Εδώ, επαναλαμβάνω την κυρίαρχη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα, που είναι οι ακραίες κλιματικές συνθήκες.
Η επέκταση και ενδυνάμωση αναφορικά με το δίχτυ ασφαλείας της #ΚΑΠ είναι αναγκαία. Το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλα τα είδη κρίσεων. Το ζήσαμε, το αντιμετωπίζουμε στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Σε επίπεδο άμεσης αντίδρασης, έχω πολλές φορές αναφέρει τη στήριξή μου στον προτεινόμενο από Κροατία και Σλοβενία adhoc μηχανισμό. Το είχαμε συνυπογράψει. Επιμένουμε σε αυτήν την πρόταση!
Και έρχομαι στο επόμενο κρισιμότερο στοιχείο, που αφορά στο εμπόριο.

Δείτε το βίντεο

https://www.facebook.com/watch/?v=1641454976391159

Η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Η αμοιβαιότητα και η προάσπιση των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο εμπόριο.
Ομοίως, οι ρήτρες διασφάλισης είναι απαραίτητες για την αποφυγή εισαγωγών φθηνότερων, συχνά μη ασφαλών προϊόντων, που επιφέρουν αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζω ότι ένα από τα βασικότερα αιτήματα των γεωργών είναι η ενίσχυση του ρόλου τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα,
ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής.
Συμπερασματικά, απαιτείται:
🔹 εξασφάλιση ενισχυμένης χρηματοδότησης για την ΚΑΠ τώρα και στο μέλλον.
🔹 χρήση και άλλων πηγών χρηματοδότησης εκτός ΚΑΠ σε περιόδους κρίσεων, όπως η κλιματική, η ενεργειακή, η γεωπολιτική, η υγειονομική.
🔹 επανεξέταση -άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση- των απαιτήσεων της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας.
🔹 εξορθολογισμός των κανόνων εμπορίου, διαφάνεια και πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις παγκόσμιες συναλλαγές. Αλήθεια, δεν μπορεί ένας ολόκληρος ευρωπαϊκός μηχανισμός να υπερασπιστεί τους παραγωγούς μας; Τους αγρότες μας;

Και κλείνω εκφράζοντας τη στήριξή μου στο εμπεριστατωμένο έγγραφο της Ιταλίας όπου, πολύ εύστοχα, αναφέρονται οι πολυπαραγοντικές προκλήσεις για τη γεωργία και προτείνονται ενδεδειγμένες λύσεις με στόχο τη διατροφική κυριαρχία της Ένωσης.
Επιμένουμε στην ολοκληρωμένη πρότασή μας με τις 19 απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις της ΚΑΠ 2023-2027 και ζητάμε άμεσα από την Επιτροπή να ανοίξει ο διάλογος και για δομικές αλλαγές».