Κανονικά θα πληρωθούν, όπως και με το τσεκ, έτσι και με την εξισωτική, οι δικαιούχοι.

Δείτε τι αναφέρει ο μελετητής Μιχάλης Πλατής σε ανάρτησή του:

Εξισωτική αποζημίωση 2023.

Σήμερα 02/11/2023, αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης και το ποσό ανά δικαιούχο. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει, ότι μετά την περίοδο ενστάσεων που δίνεται και ανέρχεται σε 10 ημέρες, θα ακολουθήσει η πληρωμή των δικαιούχων.

Ένα σημείο που μας ρωτάτε είναι ότι και τα βοσκοτόπια δίχως ζωικό κεφάλαιο δικαιούνται αποζημίωσης. Το είχαμε αναφέρει προ μηνών ότι θα ισχύσει η πληρωμή της εξισωτικής σε βοσκοτόπια δίχως ζωικό κεφάλαιο.

Όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα ισχύουν τα εξής:

Δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές. Η ενίσχυση καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,220 ευρώ ανά στρέμμα)

Featured Image

Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών. Η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ το στρέμμα)

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha (200 στρέμματα): χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha (200 – 250 στρέμματα): χορηγείται 80% της ενίσχυσης,

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha (250 – 300 στρέμματα): χορηγείται 50% της ενίσχυσης,

Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων (300 στρέμματα) δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha.

Πηγή: Μιχάλης Πλατής/facebook