Με ρυθμούς χελώνας πάει ο ΕΛΓΑ το θέμα της εξόφλησης των παραγωγών για ζημιές που έγιναν το 2018.

Συνολικά δεν έχει καταβληθεί το 10% από τις αποζημιώσεις του 2018, ένα ποσο δηλαδή που υποκογιζεται σε 13 εκατ. Ευρώ.

Featured Image

Δεδομένου ότι χρειάζεται αναθεώρηση προϋπολογισμού δύσκολα αναμένεται πληρωμή εντός Αυγούστου.

Featured Image