Φαίνεται ότι η Τουρκία θα είναι ο “μεγάλος νικητής” του ταμείου αγροτικής στήριξςη της ΕΕ που θα επωφεληθεί περισσότερο από πολλούς.

Τουρκία, ο βασικός ωφελούμενος

Συγκεκριμένα, από το ταμείο 927 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προενταξιακές χώρες στη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε προγράμματα βοήθειας για τη στήριξη των υποψηφίων χωρών στον τομέα της γεωργίας την περίοδο 2021-2027, όπως ανέφερε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε δήλωση Τύπου, η Τουρκία πρόκειται να λάβει 430 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο.Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η Τουρκία θα είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος της επιχορήγησης της ΕΕ.

Οι υπόλοιπες “υποψήφιες” χώρες

Featured Image

Η Αλβανία θα λάβει 112 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Βόρεια Μακεδονία θα λάβει 97 εκατομμύρια ευρώ και η Σερβία 288 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η στήριξη της ΕΕ, μαζί με τις εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές, θα δημιουργήσει συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.

Τα προγράμματα προενταξιακής βοήθειας

Τα προγράμματα προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη (IPARD) υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη δράση για το κλίμα, τις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης μέσω της βελτίωσης των υποδομών, της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. Συνολικά, η ΕΕ διέθεσε 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προς την ένταξη στην ΕΕ για τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027, όπως αναφέρει η Dailysabbath.

Agrogata