Συνεχίζονται οι πιέσεις σε όλες τις αγορές της ΕΕ, της Ελλάδας μη εξαιρουμένης. Οι τιμές θα πλησιάσουν κι άλλο στα προπολεμικά επίπεδα.

Featured Image

Featured Image