Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας AREPO πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Ειρήνης Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στο ξεκίνημα της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της συνάντησης ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο MOVING από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Σοφία Τριλίβα μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με αναφορά στα μέχρι τώρα αποτελέσματα της αλυσίδας αξίας του Χαρουπιού που μελετάται.

Ο Πίτερης Χαράλαμπος παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο  DTRaIN που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και κάλεσε τους συμμετέχοντες στην τελική συνάντηση του έργου την Τετάρτη 27 Ιουλίου στο Ρέθυμνο.

Featured Image

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις της αναθεώρησης του Κανονισμού για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και κυρίως ο νέος ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο νέο Κανονισμό καθώς και τα θέματα βιωσιμότητας των ΓΕ. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή για την μελέτη της αναθεώρησης του Κανονισμού.

Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας αναφέρθηκαν στα θέματα που πρέπει να ιεραρχηθούν και να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός υλοποίησης.

Ειδικότερα επισημάνθηκε η ανάγκη για την εκπόνηση μελέτης για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις στην Περιφέρεια Κρήτης, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων.