Πέμπτη και 13 αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πρώτες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις του 2019. Με βάση τον προγραμματισμό του Οργανισμού, οι πληρωμές αφορούν Συνδεδεμένα Καθεστώτα προϊόντων της φυτικής παραγωγής, μεταξύ των οποίων, και τα τεύτλα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει το πρώτο μεγάλο πακέτο πληρωμών της νέας χρονιάς στα μέσα του Φλεβάρη. Στόχος είναι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων σε επτά προϊόντα. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές αφορούν την καλλιέργεια σκληρού σίτου, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, βρώσιμων οσπρίων, καρπών με κέλυφος, μήλων, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών και ζαχαρότευτλων.

Με βάση, λοιπόν, τον προγραμματισμό, νωρίτερα της 13ης Φεβρουαρίου θα έχουν εκδοθεί και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζονται και οι τελικές τιμές ενίσχυσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το πακέτο των πρώτων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, πρόκειται να καταβληθούν και υπόλοιπα σε δικαιούχους –που δεν είχαν πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα– της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας.
Συνδεδεμένα Καθεστώτα

Πιο αναλυτικά, ο προγραμματισμός πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για τα εξής προϊόντα:

✱ Σκληρός σίτος: Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019 είναι στα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα. Ο δε συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 11.743.009 ευρώ.

✱ Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019 είναι 16,7 ευρώ ανά στρέμμα, με τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 6.684.367 ευρώ.

Featured Image

✱ Όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: Η ενδεικτική τιμή είναι 28,9 ευρώ ανά στρέμμα, με τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για το έτος 2019 να ανέρχεται στα 4.774.548 ευρώ.

✱ Καρποί με κέλυφος: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.914.336 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή να είναι στα 13,6 ευρώ ανά στρέμμα.

✱ Μήλα: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.914.336 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 46,6 ευρώ ανά στρέμμα.

✱ Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 25.256.552 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 26,7 ευρώ ανά στρέμμα.

✱ Ζαχαρότευτλα: Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, με υπουργική απόφαση, αίρονται οι υποχρεώσεις των τευτλοπαραγωγών, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μην ακολουθήσουν για το έτος 2019 τα όσα σχετικά προβλέπονται και αφορούν τις υποχρεώσεις της ΕΒΖ προς αυτούς, εξαιτίας «γεγονότων εξαιρετικής περίστασης». Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 3.342.183 ευρώ και ενδεικτική τιμή είναι 50 ευρώ το στρέμμα.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές είναι οι ενδεικτικές και μόνο με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα καθοριστεί το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για το κάθε προϊόν.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Featured Image