Καθόλου καλά δεν είναι τα πράγματα για τις συντάξεις των αγροτών.

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει στην Βουλή σύντομα η Κυβέρνηση προβλέπει ότι αγρότες με 40 χρόνια ασφάλισης (ΟΓΑ ή ΕΦΚΑ σήμερα) θα λαμβάνουν ως σύνταξη το φιλοδώρημα των 321 ευρώ το μήνα.

Featured Image

Σήμερα υπάρχουν συντάξεις αγροτικές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ το μήνα.

Featured Image