«Γ. Πασχαλίδης – Βγήκε το ΦΕΚ για de minimis στους αμπελοκαλλιεργητές – Καταβολή του 20% στους δικαιούχους την επόμενη βδομάδα».

Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι σήμερα δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, που αφορά την καταβολή του de minimis για τα επιτραπέζια σταφύλια Καβάλας έτους 2021, όπως, άλλωστε, είχε προαναγγελθεί με το από 11.4.2023 σχετικό Δελτίο Τύπου.

Πρόκειται για το υπ’ αριθμ.2762/26.4.2023 ΦΕΚ Β’ αναφορικά με τη «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα των σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής έτους 2021 κ.α., στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.β δικαιούχοι είναι: «… οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών στις ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν αμπέλια σε ωρίμανση (άνω των 3 ετών) ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας αμπελιού σε ωρίμανση ανά ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού».

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.2. «Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται: ….β) για τους δικαιούχους της περ. β της παρ. 1, σε 150 ευρώ/στρέμμα. Όσοι από τους δικαιούχους της περ. β της παρ. 1 είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπ.Α.Α.Τ με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2021 από 01.01.2021 έως και την 23.02.2022, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι της περ. β της παρ. 1, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης..»

Featured Image

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι γίνονται προσπάθειες για όσο το δυνατόν πιο άμεση καταβολή της ενίσχυσης που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Επιπλέον, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ο Βουλευτής ενημερώθηκε ότι μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα γίνει και η καταβολή του 20% των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Γεώργιο Γεωργαντά, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Θεόδωρο Σκυλακάκη και όλους τους αρμοδίους για την πολύμηνη συνεργασία μας, δια της οποίας επετεύχθη η στήριξη των παραγωγών μας σε περιόδους ειδικών δυσχερειών. Ήμουν από την πρώτη στιγμή της θητείας μου στο πλευρό των αγροτών μας και έδινα καθημερινά τον εαυτό μου για να τους βοηθήσω. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσω τον αγώνα μου για τη στήριξή τους.»
Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Featured Image