Διαβατήριο» για την έξοδο στη σύνταξη έως και πέντε χρόνια νωρίτερα δίνει η αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος επιθυμεί, το αργότερο όμως ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Μάλιστα, μπορεί να αφορά οποιοδήποτε έτος, ακόμη και αν κατά το έτος αυτό ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να κατοχυρώνει δικαίωμα σε χαμηλότερο ηλικιακό όριο. Να σημειωθεί ότι η εξαγορά πλασματικών ετών, όπως -για παράδειγμα- ο χρόνος για τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης, αλλά και η στρατιωτική θητεία των ανδρών, εξακολουθεί να προσελκύει χιλιάδες ασφαλισμένους κάθε χρόνο, που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. 

Οι χρόνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι αφορούν στη στρατιωτική θητεία, τα διαστήματα επιδοτούμενης ανεργίας ή επιδοτούμενης ασθένειας, καθώς και την κύηση και τη λοχεία (συνολικά 119 ημέρες) για τις μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Η στρατιωτική θητεία και η ανεργία-ασθένεια αξιοποιούνται για σύνταξη γήρατος στο 67ο έτος με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο των 15 ετών ασφάλισης ή της 25ετίας αν πρόκειται για ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών. Δημόσιος τομέας Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα και να πληρώσουν όποτε θέλουν, πριν ή μετά τη συνταξιοδότηση.

Το κόστος της εξαγοράς εξισώθηκε στο 20% από την 1η/1/2020 και για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν το προνόμιο τα προηγούμενα χρόνια να εξαγοράζουν φθηνότερα τα πλασματικά έτη. Ωστόσο, το προνόμιο της φθηνότερης εξαγοράς παραμένει για τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτοί έχουν κατοχυρώσει την εξαγορά με κόστος που ίσχυε τη χρονιά υποβολής της αίτησης.

Τα πλασματικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα -έως απαραίτητα- για τους δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 μέχρι και 62 με τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 37ετίας στο Δημόσιο. Επίσης, σημαντικό όφελος θα έχουν από την εξαγορά και όσοι συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, καθώς, όσο μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος, τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώμενη σύνταξή του.

Ιδιωτικός τομέας

Η αναγνώριση πλασματικών ετών χρησιμοποιείται και από τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος χρειάζεται να προσθέσει τρία-τέσσερα πλασματικά έτη προκειμένου να καλύψει το όριο των 40 ετών ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί στα 62.

Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι εν λόγω ασφαλισμένοι που θα υποβάλουν σήμερα αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών θα λάβουν πράξη καταλογισμού οφειλής σε έξι μήνες και το ποσό θα πρέπει να το αποπληρώσουν εφάπαξ ή σε δόσεις.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν ότι «οι εν λόγω ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα δεν χρειάζεται να σπεύσουν τώρα εξαιτίας της ανησυχίας τους να πληρώσουν ποσά -μεγαλύτερα ή μικρότερα- για να εξαγοράσουν πλασματικά έτη δέκα χρόνια προτού βγουν στη σύνταξη. Το καλύτερο είναι να υπολογίσουν με προσοχή, το τελευταίο έτος πριν από τη συνταξιοδότησή τους, πόσα χρόνια έχουν πραγματικά ανάγκη να εξαγοράσουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός των πλασματικών ετών και ο καταλογισμός οφειλής μπορούν να ανατεθούν και σε ιδιώτες, δικηγόρους ή φοροτεχνικούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αμείβονται από τον ΕΦΚΑ.

Κόστος

Το κόστος της εξαγοράς κυμαίνεται κατά περίπτωση. Στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά., και επιπλέον μέχρι 5 έτη λόγω τέκνων (για 3 παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζονται μέχρι 7 πλασματικά έτη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Διονύση Ρίζο: «Η εξαγορά πλασματικών ετών σε χαμηλό κόστος επηρεάζει τη σύνταξη ανάλογα με τα συνολικά έτη ασφάλισης, αλλά και τις αποδοχές του ασφαλισμένου. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν υφίσταται ενιαίος κανόνας. Ο ισχυρισμός που έχει διατυπωθεί ότι δήθεν η εξαγορά πλασματικών ετών με χαμηλό κόστος οδηγεί σε χαμηλή σύνταξη είναι ανεδαφικός και λάθος.

Featured Image

Προσοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, αφού η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει μόνογια προσαύξηση της σύνταξης και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίωση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση πλασματικών χάνονται και δεν επιστρέφονται».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Δημόσιος υπάλληλος ΠΕ, τρίτεκνος, έχει κάνει αίτηση εξαγοράς 5 πλασματικών ετών το 2016 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σήμερα που έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Συμφέρει να εξαγοράσει τα 5 πλασματικά έτη ή θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη;
Οι συντάξιμες αποδοχές του χωρίς εξαγορές είναι 1.650 ευρώ. Με εξαγορά πέντε ετών με κόστος 109 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.419 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως θα είναι πλέον 50,01%. Ετσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει σύνταξη 1.094,03 ευρώ. Χωρίς εξαγορά θα ελάμβανε 1.001,1 ευρώ. Η διαφορά είναι 94 ευρώ προσαύξηση στη σύνταξη για μια δαπάνη 6.540 ευρώ συνολικά που αποσβένει σε 4 έτη.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 και σκέφτεται να κατέβει στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για την εξαγορά 7 πλασματικών ετών και τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Συμφέρει να εξαγοράσει τα πλασματικά έτη στην 4η ασφαλιστική κατηγορία ή αν τα εξαγοράσει στην πρώτη θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη;
Οι συντάξιμες αποδοχές του συγκεκριμένου ασφαλισμένου χωρίς εξαγορές είναι 1.240 ευρώ. Με εξαγορά 5 ετών με κόστος 155 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.143,1 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως θα είναι πλέον 50,01%. 

Ετσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει σύνταξη 955,67 ευρώ με το συνολικό κόστος να είναι 9.300 ευρώ. Με εξαγορά 5 ετών στην 4η ασφαλιστική κατηγορία με κόστος 297 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι υψηλότερες και συγκεκριμένα 1.291,4 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 50,01%. Ετσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα λάβει σύνταξη 1.029,64 ευρώ με το συνολικό κόστος να είναι 17.820 ευρώ. Βλέπουμε ότι για 8.500 ευρώ περισσότερα η προσαύξηση στη σύνταξη είναι μόνο 74 ευρώ, με την απόσβεση να γίνεται σε 9+ έτη, κάτι που κάνει πιο συμφέρουσα επιλογή την εξαγορά σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι ασφαλισμένοι που θα αποφασίσουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη έχουν τις εξής επιλογές για την καταβολή των ποσών:

1. Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Δεν δίνεται έκπτωση για εξαγορά χρόνου, μικρότερου του ενός έτους.
2. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόση το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
3. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, παρακρατείται το 25% αυτής, μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό.

Πότε δεν απαιτείται η καταβολή ποσού: η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας ή τακτικής ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

δημοσίευμα της Realnews