Οξύτατο είναι πλέον το πρόβλημα από την έλλειψη των εργατών γης που φέτος μπορεί να μην έγινε πολύ αισθητό λόγω της μειωμένης παραγωγής, ωστόσο την ερχόμενη ελαιοκομική περίοδο που η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορεί να γίνει η ελαιοσυγκομιδή.

Featured Image

Οι παραγωγοί κρούουν τον κώδωνα και ζητούν να παρθούν μέτρα έγκαιρα.

Featured Image