Με αντικείμενο την εκτενή ατζέντα θεμάτων που είχε υποβάλλει για ενημέρωση η ΚΕΟΣΟΕ στον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  κ. Μ. Βορίδη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση σήμερα με αντιπροσωπεία της ΚΕΟΣΟΕ  στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρός της Χ. Μάρκου, ο αντιπρόεδρος  Αγ. Ραψανιώτης και ο Διευθυντής Π. Κορδοπάτης.

 Εκτός των ειδικών θεμάτων, ο  πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ ξεκινώντας έκανε μια συνοπτική παρουσίαση  στον υπουργό, των δεδομένων του αμπελλοινικού κλάδου δίνοντας έμφαση στην συνεχιζόμενη μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, σαν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του αμπελουργικού εισοδήματος.

Τα κυρίως θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση αφορούσαν:

-Την αναγκαιότητα ενιαίας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να διέπουν το νέο συνεταιριστικό  νόμο

-Την αναγκαιότητα ελέγχων στον αμπελοοινικό τομέα για την περιστολή της παραοικονομίας και την παρακολούθηση διακίνησης εισαγόμενων οίνων

-Την επιτακτικότατα της συνέχισης εκπόνησης της μελέτης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας, προκειμένου  να αναδειχθούν και να δοθούν λύσεις στις παθογένειες του πρωτογενούς τομέα

-Τα θέματα της ΚΑΠ μετά το 2020 σχετικά με τον προσανατολισμό των ενισχύσεων στους αγρότες που παράγουν, την διαχείριση των επιδοτήσεων, αλλά και στα ειδικά θέματα του αμπελοοινικού τομέα όπως αυτό της αναγραφής στις ετικέτες των οίνων της χρήσης ζάχαρης

Featured Image

-Την κλωνική επιλογή ποικιλιών αμπέλου, όπου οι εκπρόσωποι της ΚΕΟΣΟΕ ζήτησαν εκτός από την σύγκληση της αρμόδιας  επιτροπής,  την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον υπουργό για την διενέργεια σχετικής ημερίδας με την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, υπηρεσιών, συνδέσμων φυτωριούχων και πανεπιστημίων

-Τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν   φέτος πλήξει τις περιοχές Τυρνάβου – Δαμασίου όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις και τον περονόσπορο.

-Την μείωση του Ε.Φ.Κ. των γλυκών κρασιών, ως αναγκαίου μέτρου για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων και των περιοχών που τα παράγουν

Την τροποποίηση των περιφερειών με βάση τις οποίες κατανέμονται οι άδειες φύτευσης

-Την μείωση του ΕΝΦΙΑ των συνεταιριστικών ακινήτων

Σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα θέματα υπήρξε αναλυτική παρουσίαση και διάλογος με τον υπουργό  κ. Μ. Βορίδη, ο οποίος στα περισσότερα από αυτά δεσμεύθηκε για την θετική αντιμετώπισή τους, αντιλαμβανόμενος άμεσα το βάθος των θεμάτων, ενώ ο ίδιος έθεσε θέμα δημιουργίας αγροτικών επιμελητηρίων, ως θεσμό εκπροσώπησης των Ελλήνων αγροτών.

Featured Image