…. σε ποια φάση είναι το μέτρο.

Η Ελλάδα πρότεινε στην ΕΕ τους κλάδους εκείνους που θα λάβουν τα 26 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ. Αυτά θα πάνε σε Κορινθιακή σταφίδα, επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.

Μένουν 110 εκατ. ευρώ που θα πάνε κατά κύριο λόγο στην κτηνοτροφία για να καλυφθεί ένα μέρος του κόστους ζωοτροφών.

Featured Image

Άλλα λεφτά δεν δίνει η Κυβέρνηση και φυσικά “ξεχνά” την ενίσχυση λιπασμάτων.

Οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις θα δοθούν σε χρόνο κοντινό των εκλογών, όποτε αυτές διεξαχθούν…

Newsroom Agronewsbomb