Σε πληρωμές αποζημιώσεων ύψους 5,5 εκατ. Ευρώ προχωρά ο ΕΛΓΑ σήμερα Πέμπτη 8 Αυγούστου.

Featured Image

Οι πληρωμές αφορούν ζημιές που έγιναν το 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Featured Image