Περισσότερα από 19,3 εκατ. ευρώ πίστωσε σε 1.095 παραγωγούς ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 3/3 έως 17/3 καταβλήθηκαν συνολικά 19.330.955,62 ευρώ.

Featured Image

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις και σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού.

Featured Image