Με πιστώσεις περί τα 35 εκατ. ευρώ για υπόλοιπα του έτους 2021 σχετικά µε προγράµµατα και κατά βάση τους Νέους Αγρότες και 4,62 εκατ. ευρώ σε 5.919 παραγωγούς για de minimis στην κορινθιακή σταφίδα, βγήκε ο Μάιος, ενώ το επόµενο διάστηµα το βάρος θα δοθεί στους ελέγχους προκειµένου να κλείσουν όλες οι εκκρεµότητες της ενιαίας και των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς.

Σε συνολικό πακέτο  πληρωμών την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου προσανατολίζονται  υπουργείο-ΟΠΕΚΕΠΕ

Εν µέσω ελέγχων από κοινοτικά κλιµάκια στη ∆οµοκού, «διέρρευσε» µια πληροφορία που θέλει να γίνεται µία πληρωµή για όλα και µάλιστα περί τα µέσα του µήνα.

Featured Image

Ωστόσο, πρακτικά αυτό µάλλον δεν είναι εφικτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης, το σύστηµα για τις διορθώσεις από πλευράς Οργανισµού Πληρωµών έκλεισε, που σηµαίνει ότι τώρα σειρά παίρνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, µε το µεγαλύτερο «αγκάθι» τα τελευταία χρόνια να αποτελεί το Εθνικό Απόθεµα. Και µπορεί τα Νιτρικά, το Κοµφούζιο και οι Σπάνιες Φυλές να είναι πιο «έτοιµα» προς πληρωµή, ωστόσο, η εξόφληση σε Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και εξισωτική πρέπει να αναµένεται το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα, δεδοµένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προθεσµίες για ανακλήσεις ένταξης πράξης, αιτήµατα τροποποίησης πράξης και µεταβιβάσεις στα Βιολογικά µέχρι τις 15 Ιουνίου, ενώ ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα για ενστάσεις επί της εξισωτικής. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου του αυστηρού κοινοτικού πλαισίου και τον φόβο καταλογισµών, η πληρωµή αυτή θα «γραφτεί» έως την Πέµπτη 30 Ιουνίου, µε τους δικαιούχους να βλέπουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους ενδεχοµένως και κάποια 24ωρα αργότερα.

Στις εκκρεµότητες και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, που αφορούν την κορινθιακή σταφίδα, το ρύζι, τους µεταξοσκώληκες και τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους, αλλά και η ειδική ενίσχυση βάµβακος για όσους παραγωγούς κυρίως από τη Θεσσαλία δεν έπιασαν το πλαφόν και δεν πληρώθηκαν. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, οι ενισχύσεις στον τοµέα της κτηνοτροφίας ήταν για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ ανά ζώο, στο ρύζι 27,2 ευρώ το στρέµµα και στην κορινθιακή σταφίδα στα 52,2 ευρώ το στρέµµα.