«Εδώ και κάμποσο καιρό μεθοδεύεται από την αιρετή ΠΔΕ η εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατηγορίας Β με σκοπό την αποφυγή περιβαλλοντικών μελετών, οικονομικών και άλλων επιπτώσεων καθώς και την διαβούλευση με την τοπική κοινωνία», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, στην εισήγησή του, παραθέτοντας και τις περιοχές που υπάρχει πρόταση για την εγκατάσταση νέων πάρκων μέσω ενεργειακών κοινοτήτων (ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΡΦΟΠΕΤΑΛΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΠΑΛΟΥΚΙ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΡΔΙΝΗΣ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΠΑΙΩΝΙΑ, ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΑΡΕΝΤΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΛΩΝΑΚΙ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΟ, ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ και ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΦΑΚΑ).

Το Μέλλον Με Πλαστικά Greenpeace

«Η ΠΔΕ δεν μας παρείχε καμία ενημέρωση ότι προβαίνει σε μια αδειοδότηση, στηριζόμενη σε μια νομική γνωμάτευση, από ένα τμήμα μάλιστα της νομικής της υπηρεσίας στο Μεσολόγγι, αντιλαμβανόμενη προφανώς ότι τίθεται θέμα νομιμότητας», σημείωσε ακολούθως ο δήμαρχος, συνεχίζοντας: «Η εν λόγω γνωμάτευση η οποία δεν προκύπτει άμεσα στο σύνολό της από το προσβαλλόμενο έγγραφο , αλλά την αναζητήσαμε από την απλή αναφορά της σε αυτό, αναδεικνύει ουσιαστικά το μέγεθος της καταστρεπτικής παρέμβασης στο δήμο μας αλλά και στο Νομό με σκοπό να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και οι επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής αναφοράς. Ενισχυτικό των ανωτέρω είναι και ο τρόπος και οι ημερομηνία διαβίβασης του εγγράφου σε εμάς περιορίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο ενημέρωση και αντίδρασης.

Η νομική γνωμάτευση

Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/193589/3591/12-07-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αιτ/νίας με θέμα «Αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατηγορίας Β στην Π.Ε. Αιτ/νίας.» Επιχειρεί να παρακάμψει το ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/45322/558/11-5-2021 καθώς και τις 2784/2014 και 2157/2019 αποφάσεις του ΣτΕ περί κατάτμησης.

Η περιφερειακή αρχή ουσιαστικά αντί να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον, το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα, προβαίνει στην οφθαλμοφανή παρατυπία δίνοντας αποσπασματικά εγκρίσεις όπως η παρούσα, με άλλοθι την ως άνω γνωμάτευση, αντί να αλληλογραφήσει με τις υπηρεσίες του υπουργείου η της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επίσης παραβλεπει κραυγαλέα τη σωρευτική δράση με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα, τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής σημασίας που ειναι ο βασικός πυλώνας στήριξης της ανάπτυξης της περιοχής μας την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων ή εγκεκριμένων έργων και ένα σωρό άλλα που προβλέπονται απο την νομοθεσία για αυτή την κατηγορία (δεύτερη κατηγορία (Β)

Περαιτέρω απέφυγε κάθε ενημέρωση ή συζήτηση με το δήμο μας τους φορείς και την κοινωνία, που θα μπορούσε να προσδώσει αξιοπιστία στο εγχείρημα αψηφώντας όχι μόνο τη γνώμη αλλά και τις επιπτώσεις μεταξύ των άλλων από το μέγεθος των νομιμοφανών αυτών ενεργειών. Και αυτό συμβαίνει από την αιρετή Περιφέρεια που κατά κανόνα ζητεί να τις παρασχεθούν περισσότερες αρμοδιότητες κάτι που εδώ φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ανώριμο αλλά και επικίνδυνο για το περιβάλλον την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας.

Φορείς που εμπλέκονται

Οι φορείς και οι ενεργειακές κοινότητες οι οποίοι επιχειρούν να αδειοδοτηθούν, εκφεύγουν ουσιαστικά των σκοπών των ενεργειακών κοινοτήτων. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Αγρινίου παρουσιάζεται ως συντονιστής-επιμελώς αποσιωπούμενο πώς και γιατί στο προσβαλλόμενο έγγραφο-σύμφωνα με τον νόμο 4673(ΦΕΚ Α’ 52/11-3-2020) αρθρ. 1 παρ. 2 περί αγροτικών συνεταιρισμών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα. Επίσης οι εν λόγω ενεργειακές κοινότητες ανήκουν στην μορφή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι προφανής σκοπός το κέρδος και ουσιαστικά το όλο εγχείρημα αποβλέπει στην ωφέλεια από τα κίνητρα του νόμου περί ενεργειακών κοινοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση για την αποφυγή ΜΠΕ μαζί με την αποφυγή ελέγχου περαιτέρω των οικονομικών ή κοινωνικών επιπτώσεων σε βάρος των περιοχών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Επιλέγουν δε την χειρότερη μεθόδευση σε βάρος του περιβάλλοντος και της τοπικής μας οικονομίας και κοινωνίας με τις οποίες ουδεμία σχέση έχουν, ούτε είναι γνωστοί σε εμάς, επιλέγοντας κορυφογραμμές και αλλοιώσεις καθώς και ιδιοκτησιακή κατάτμηση σε μια περιοχή που βασική κατεύθυνση είναι ο τουρισμός που στηρίζεται μεταξύ των άλλων και στη φυσική ακεραιότητα του τοπίου, πέραν των μεγάλων πιέσεων που ασκούνται από τα υπαγόμενα σε περιβαλλοντικές μελέτες αιολικά πάρκα.

Featured Image

Επίσης από την Ευρωπαϊκή εμπειρία , ρόλο συντονισμού των ενεργειακών κοινοτήτων τον παίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χαρτογραφώντας τα τοπικά αποθέματα ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες μιας περιοχής. Βοηθούν επίσης φέρνοντας σε επαφή τους σχετιζόμενους με το θέμα οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή ενεργειακούς φορείς της περιοχής.

Η περιοχή μας

Είναι γνωστό ότι ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και ιδιαίτερα ο ορεινός της όγκος έχει ενταχθεί σε πολλά προγράμματα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού λόγο του φυσικού κάλους των δασών των οικισμών αλλά και της πληθώρας επιφανειακών υδάτων, των υδατορεμάτων, του ποταμού Ευήνου και του ομώνυμου φράγματος το οποίο, πέρα από αξιοθέατο υδροδοτεί και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Προς το σκοπό αυτό οι ορεινοί Δήμοι της Ναυπακτίας ίδρυσαν από το 1994 την Αιτωλική ΑΕ( από τις κορυφαίες στην Ελλάδα) η οποία εξασφαλίζει επί σειρά ετών Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προς την κατεύθυνση αυτή (LEADER κλπ) με την δημιουργία εκατοντάδων ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων υποδομών που στοχεύουν στον ορεινό τουρισμό, οικοτουρισμό, αγροτουρισμό καθώς και τον παραθεριστικό τουρισμό, επίπονα τόσα χρόνια αλλά που κατέστησαν όμως τον τόπο μας από τους πρώτους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδα. Κεντρικός γεωγραφικός πυρήνας του όλου αυτού εγχειρήματος, με περαιτέρω διάχυση σε όλη την ορεινή περιοχή είναι ο άξονας Άνω Χώρα-Ευηνολίμνη-Πλάτανος Ειδικώς αναφέρουμε εδώ ότι ξεκίνησε προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί η καταστρεπτική ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του των πλατανιών η οποία αλλάζει ριζικά την εικόνα της Ελλάδας. Προς το σκοπό τούτο πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν όπως προβλέπεται από το νόμο όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες. Συνολικά γίνεται μια πολυσχιδής προσπάθεια ήπιων μορφών παρεμβάσεων με σκοπό την αειφορία παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων. Επίσης προχωρήσαμε στην δημιουργία ενεργειακής κοινότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια αλλά και την ενίσχυση των αδύναμων νοικοκυριών και συμπολιτών μας σε ενέργεια».

Ν. Δημητρόπουλος: «Βιομηχανία αποφάσεων…»

Για το ότι ακόμα και οι ίδιες οι εταιρείες που προχωρούν στις συγκεκριμένες επενδύσεις δεν μπορούν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις που υπογράφουν, αναφέρθηκε ο Τάκης Λουκόπουλος, ενώ ο Νίκος Δημητρόπουλος στη συνέχεια, ως εκείνος που έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, ανέπτυξε και αυτός το συλλογισμό του σχετικά με το γιατί ο δήμος θα πρέπει δυναμικά να πει όχι στα σχέδια εγκατάστασης αυτών των νέων αιολικών πάρκων.

Τόνισε πως έχει στηθεί ένας μηχανισμός πλέον από την Ένωση Αγρινίου, η οποία εκμεταλλεύεται τα δεδομένα που τις δίνονται, αποφεύγοντας να κάνει διάλογο με την τοπική κοινωνία, αλλά και να δει τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην περιοχή από τα σχέδιά της. Έθεσε επίσης ηθικό θέμα, από τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους του ίδιου νομού, σημειώνοντας πως κινούνται υπόγεια. Στάθηκε και αυτός στις αποφάσεις του ΣτΕ και του υπουργού, τονίζοντας στη συνέχεια πως ο Περιφέρεια οφείλει να δει το πως αναπτύσσεται η ορεινή Ναυπακτία εδώ και χρόνια, προστατεύοντάς την από τέτοιου είδους παρεμβάσεις που θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία της.

Ο Ν. Δημητρόπουλος σημείωσε ακόμα ότι θα πρέπει και εδώ να γίνει ότι και στην Ηλεία, όπου ήδη έχουν κινητοποιηθεί βουλευτές αλλά και Περιφερειακοί σύμβουλοι, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα και από τον εισαγγελέα. Είπε ακόμα ότι ο δήμος θα πρέπει να κινηθεί νομικά για το θέμα, ώστε να σταματήσει η τεράστια βλάβη που κινδυνεύει να προκληθεί σε 12 κορυφές της περιοχής, «διότι συμπατριώτες μας αδιαφορώντας για την τοπική κοινωνία εκδίδουν βιομηχανία αποφάσεων στηριζόμενοι σε νομική γνωματεύσεις που αντίκειται σε αποφάσεις του ΣτΕ», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Καταλήγοντας έστρεψε τα βέλη του κατά του Περιφερειάρχη λέγοντας πως οι αποφάσεις κατά κύριο λόγο από αυτόν παίρνονται και όχι από τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τυπικά έχει την υπογραφή τους.

Γ. Μπουλές: «Πολιτικό το θέμα… ξεκάθαρη η θέση μας»

«Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπουλές, τονίζοντας πως απ’ ότι φαίνεται με νομικά τερτίπια μπορεί να γίνει νόμιμη μία απόφαση. Έθεσε και αυτός το θέμα της ρότας που έχει πάρει η οικονομία της ορεινής Ναυπακτίας εδώ και χρίνια, μέσω του τουρισμού, ο οποίος θα πληγεί αν γίνουν πράξη όλα αυτά που σχεδιάζονται για τα αιολικά πάρκα, σημειώνοντας: «Κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να φυτέψουν κατά την κρίση τους πυλώνες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το δικό μας σχεδιασμό». «Πρέπει να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη να καταλάβει ποιος είναι ο δικός μας σχεδιασμός ως πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Και επειδή δεν παίρνουν από λόγια πρέπει η απόφασή μας να είναι ξεκάθαρη ότι δε δεχόμαστε καμία τέτοιου είδους απόφαση», συμπλήρωσε ο Γιάννης Μπουλές, λέγοντας πως ο δήμος πρέπει να κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να ανατραπούν τα συγκεκριμένα σχέδια, με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων.

nafpaktosvoice.gr

Featured Image