Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει με ανακοίνωσή του, τους ελαιοπαραγωγούς – μέλη του και μη, ότι στην προσπάθεια για να ανακοπεί η καθοδική πορεία και να διασφαλιστεί το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στην Ιθάκη, θα αγοράσει ελαιόλαδο φετινής εσοδείας από την τοπική ποικιλία Θιακό, με σκοπό να το τυποποιήσει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του συνεταιριστικού τυποποιητηρίου στη Σάμη.

Η τιμή παραγωγού για το λάδι φετινής εσοδείας θα είναι 6,00 ευρώ το κιλό για την οξύτητα 0,3 βαθμών, ενώ για παρτίδες λαδιού από ελαιόδεντρα άνω των 60 ετών θα είναι 6,50 ευρώ το κιλό, με άμεση πληρωμή του παραγωγού, μετά από την παράδοση καταστάσεων πληρωμής.

Αναλυτικα η ανακοίνωση:

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους Θιακούς Ελαιοπαραγωγούς – μέλη του και μη, ότι στη προσπάθεια για να ανακοπεί η καθοδική πορεία και να διασφαλιστεί το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στην Ιθάκη βελτιώνοντας τη θέση του ντόπιου Ελαιοκαλλιεργητή, θα αγοράσει Ελαιόλαδο φετινής εσοδείας από την τοπική ποικιλία Θιακό, με σκοπό να το τυποποιήσει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Συνεταιριστικού Τυποποιητηρίου στη Σάμη.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση οι ελιές πρέπει να λιοκομηθούν στο Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο της ΕΝΩΣΗΣ στο Βαθύ Ιθάκης και να προέρχονται ξεχωριστές παρτίδες από νέα ελαιόδεντρα και ξεχωριστές παρτίδες από ελαιόδεντρα άνω των 60 ετών.

Featured Image

Επίσης, ο Ελαιοπαραγωγός πρέπει να προσκομίζει στο Ελαιοτριβείο αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2022 στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός των ελαιόδεντρων και η τοποθεσία του κάθε λιοστασιού. Οι Θιακοί Ελαιοπαραγωγοί οι οποίοι υποβάλλουν την ετήσια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) μέσω της ΕΝΩΣΗΣ δεν χρειάζεται να την προσκομίσουν.

Η τιμή παραγωγού για το λάδι φετινής εσοδείας θα είναι 6,00€ το κιλό για την οξύτητα 0,3 βαθμών ενώ για παρτίδες λαδιού από ελαιόδεντρα άνω των 60 ετών θα είναι 6,50€ το κιλό, με άμεση πληρωμή του παραγωγού μετά από την παράδοση καταστάσεων πληρωμής.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο κ. Σπύρο Δενδρινό (κιν. 6979274445).

Από Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ