Από τις 08/08/2022 έως τις 11/08/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 40.343.290,02€

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Aug2022/PAYMENTS_OPEKEPE_08082022-11082022.pdf