Μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ και κυρίως εγγυημένη πρόσβαση αγροτών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στο 30% του διαθέσιμου περιθωρίου προβλέπεται στο  νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος το οποίο έχει  τεθεί προς διαβούλευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο , για το οποίο έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από τον Πανελλήνιο Συλλόγου αγροτικών φωτοφολταϊκών  προβλέπεται η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 και η αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της πρόσβασης στο διαθέσιμο χώρο του δικτύου, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, ως εξής:

Τα νέα περιθώρια  θα κατανέμονται  ως εξής:

Νοικοκυριά – 30%

Featured Image

Αγρότες – 30%

Βιομηχανία και μεταποίηση – 30%

Ανεξάρτητοι παραγωγοί – 10%

Featured Image