Για να αποζημιωθεί ένας παραγωγός, γεωργός ή κτηνοτρόφος, που έπαθε ζημιές στην παραγωγή του από τον ΕΛΓΑ, πρέπει να έχει πληρώσει τις ειδικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον Οργανισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο παραγωγός πάθει ζημιά και δεν έχει δώσει την εισφορά, κόβεται και δεν πληρώνεται. Όμως έτσι ο παραγωγός και αποζημίωση δεν παίρνει αλλά και το χρέος του προς τον ΕΛΓΑ παραμένει, πάει στην εφορία κ.λπ.

Featured Image

Κατά συνέπεια μια λύση για όσους παραγωγούς δεν καταφέρνουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα την εισφορά και έχουν πάθει ζημιά, είναι ο συμψηφισμός των εισφορών με τις αποζημιώσεις. Αυτός ο συμψηφισμός όμως δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, πράγμα που πολύς κόσμος ζητάει να αλλάξει.

Featured Image