Έληξε η σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Τεχνικό Σύμβουλο και άρχισαν να καταρρέουν τα συστήματα του ΟΣΔΕ.

Πλέον κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τις επόμενες πληρωμές των αγροτών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν να πληρώσουν τις κόντρες.

Featured Image

Δείτε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προβλήματα με τις εξισωτικές

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω  τεχνικών προβλημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020  το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην από 24.12.2020 ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με την καταβολή ενισχύσεων του Μέτρου 13 παύει να ισχύει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με την έκδοση νέας ανακοίνωσης για τον ορισμό  νέας ημερομηνίας έναρξης και λήξης υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ΄ αριθ. 562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1641/Β΄/13.05.2019) όπως ισχύει.

Featured Image