Με στόχο µέσα στον Φεβρουάριο και πριν να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωµής των συνδεδεµένων ενισχύσεων κινούνται οι αρµόδιοι των πληρωµών σχετικά µε την πίστωση των υπολοίπων της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και των εκκρεµοτήτων των προγραµµάτων από τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Το ίδιο διάστηµα δροµολογείται και η πληρωµή των Σπάνιων Φυλών και του Κοµφούζιο, για τα οποία κανείς δικαιούχος παραγωγός δεν έχει ακόµα πληρωθεί, ενώ ακόµα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει µε κάποια υπόλοιπα από τα Βιολογικά.

Τίποτα όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρο με όλη την κατάσταση στις πληρωμές και όλα μπορεί να πάνε για αργότερα.

Μετά την τακτοποίηση κάποιων εκκρεμοτήτων από περσινά προγράμματα και διορθώσεις ενιαίας του 2022, όλο το βάρος των πληρωμών πέφτει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σκοπός των ιθυνόντων η διαδικασία να ξεκινήσει ει δυνατόν στα τέλη του μήνα, το αργότερο αρχές Μαρτίου, προκειμένου να μην επαναληφθεί το σκηνικό των τριών τελευταίων ετών, που το πρώτο πακέτο των συνδεδεμένων με το σκληρό σιτάρι πιστώθηκε μαζί με την ειδική στο βαμβάκι πριν την 25η Μαρτίου.

Featured Image

Το ενδιαφέρον των παραγωγών σε αυτή τη φάση εντείνεται όσον αφορά τις εκτατικές καλλιέργειες και δη το σκληρό σιτάρι, καθώς είναι από τα πρώτα προϊόντα που πληρώνονται μαζί με πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, καρπούς με κέλυφος και μήλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη σεζόν 2021-2022 καλλιεργήθηκαν 3,150 εκατ. στρέμματα, από τα οποία τα 1,98 εκατ. στρέμματα αφορούσαν σπορές με πιστοποιημένο σπόρο, που σημαίνει ότι η συνδεδεμένη θα κυμανθεί περί τα 5,7 ευρώ το στρέμμα, στα ίδια επίπεδα
με πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, στις 31 Ιανουαρίου έληξε και η σχετική προθεσμία έκδοσης των πρωτότυπων τιµολογίων-δελτίων αποστολής και των πρωτότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου σίτου, που απαιτούνται για να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, μέσα από μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους για να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις, για να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέμμα.

Agronewsbomb με πληροφορίες από agronews

Featured Image