Συνεδρίαση ισχυρών πτώσεων, αυτή της 7ης Μαρτίου, στη Lonja de Sevilla, αναδεικνύοντας την κατάρρευση του κριθαριού (εισαγωγή) που χάνει 11 ευρώ στα 287 ευρώ ανά τόνο καθώς και τα 10 που πέφτουν και ο ηλίανθος και το σιτάρι.

Να τονιστεί ότι όλα τα ποσά που αναφέρονται είναι από εισαγόμενες παραγωγές.

Πτώση 10 ευρώ το σιτάρι νομίζω μέχρι 305 ευρώ ενώ το σκληρό, από την ομάδα 1, πέφτει 2 για να εγκατασταθεί στα 373 €/Τ.

Featured Image

Πτώση επτά ευρώ για τη βρώμη στα 318 ευρώ και 5 για το καλαμπόκι που παραμένει στα 300 €/τόνο.

Όσον αφορά τον ηλίανθο, πτώση 10 ευρώ από το «υψηλό ελαϊκό» στα 590 ευρώ ενώ ο «τύπος» πέφτει 5 στα 550 ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η πτώση των 10 ευρώ για τον αρακά για να διαπραγματευτεί στα 410 ευρώ ενώ τα κουκιά επαναλαμβάνονται στα 435 €/τόνο.