Τεράστιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής, με αποτέλεσμα στα τρόφιμα που φτάνουν καθημερινά στον καταναλωτή να εντοπίζονται υπολείμματα από αυτές τις βλαβερές χημικές ουσίες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτή την επισήμανση και άλλα σημαντικά δεδομένα παρέθεσαν επιστημονικοί και άλλοι αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν σε συζήτηση που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ με θέμα «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο: Ασφαλή Τρόφιμα με Λιγότερα Γεωργικά Φάρμακα», τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αύξηση της βιολογικής γεωργίας και στον τόπο μας.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η Ανώτερη Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Δρ Δέσπω Λουκά-Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπτών ορίων σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες. «Περίπου στα μισά τρόφιμα που αναλύονται ανιχνεύονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ πολλά δείγματα χαρακτηρίζονται από πολυφαρμακία», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στους στόχους που θέτει η Ε.Ε. για μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών κατά 50% και αύξηση της βιολογικής γεωργίας στο 25% των γεωργικών εκτάσεων μέχρι το 2030.

Μιλώντας για τη βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο όπως λειτουργεί σήμερα και τις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ο βιοκαλλιεργητής Πιερής Χατζηπιερής, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Λεμεσού, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές και ιδιαίτερα στις δυσκολίες που παρεμβάλλονται για την εξασφάλιση επιδοτήσεων και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων.

Featured Image

Από πλευράς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο αναπληρωτής καθηγητής Δρ Μενέλαος Σταυρινίδης τόνισε τη σημασία της μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και της ενίσχυσης της παραγωγής προϊόντων με βάση το τρίπτυχο Παράδοση, Ποιότητα, Περιβάλλον, στο οποίο, όπως υπέδειξε, η Κύπρος κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ η πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, καθηγήτρια Δέσποινα Μιλτιάδους, αναφέρθηκε στη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων παραγωγής τροφίμων, η οποία καλύπτει τόσο τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, όσο και της τεχνολογίας τροφίμων, επισημαίνοντας ότι  το Τμήμα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Γεωργίας για να βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής.

Τέλος, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, επισημαίνοντας την πλούσια δράση του Πανεπιστημίου για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της επίτευξης προόδου, στη βάση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι το ΤΕΠΑΚ, μέσω των ακαδημαϊκών του μελών, κατέχει την επιστημονική γνώση για να υποστηρίξει το υπουργείο στο σχεδιασμό πολιτικής σε αυτά τα θέματα.

Πηγή: https://dialogos.com.cy/

Featured Image