Δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ το θεσμικό πλαίσιο των σχεδίων βελτίωσης με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Featured Image

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/14648-dt100323?fbclid=IwAR2IVTHsJXPbzJvoDdqk0zWbygysufaHx6mLGdNG6FVC3gY8vNkLWJeNnD0