Πέρασε και η Τρίτη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα να πληρώσει όσα υποσχέθηκε ότι θα κάνει αρχές της εβδομάδας.

Η πληρωμή κόλλησε σε τεχνικά ζητήματα και θα γίνει Τετάρτη Πέμπτη. Αν όλα πάνε καλά. Η πληρωμή θα αφορά:

  • Υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης 2021
  • Υπόλοιπα πράσινης ενίσχυσης 2021
  • Υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων 2021
  • Ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων 2021

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Υπαίθρου Χώρας», τη Δευτέρα 27 Ιουνίου συντάχθηκαν οι λίστες με τα ονόματα των δικαιούχων πληρωμών για να σταλούν στην τράπεζα. Σε αυτή την παρτίδα έχει ενσωματωθεί και το Εθνικό Απόθεμα καθώς και το 100% των μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων όπως γίνεται κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Αναλυτικά οι συνδεδεμένες ενισχύσεις προς πληρωμή είναι:

• Κορινθιακή σταφίδα 561 ευρώ / εκτάριο

• Εκτροφή μεταξοσκωλήκων 308 ευρώ / κουτί

• Ρύζι 270,56 ευρώ / εκτάριο

Featured Image

• Βοοτροφία (Μέτρο 1 χωρίς γη) 187,38 ευρώ / ΜΜΖ

• Αιγοπροβατοτροφία (Μέτρο 2 χωρίς γη) 44,84 ευρώ/ζώο

Τα ειδικά καθεστώτα που εκκρεμούν προς πληρωμή και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την παρτίδα είναι:

• Διεπαγγελματική βάμβακος 1,91 ευρώ/εκτάριο

• Μαστίχα Χίου 5,84 ευρώ/εκτάριο

• Παραγωγή γάλακτος (αγελαδινού, αιγείου, πρόβειου) στα νησιά του Αιγαίου (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) με προορισμό την παραγωγή τυριού (• Αγελαδινό 52,37 ευρώ/τόνο, Αίγειο 59,86 ευρώ/τόνο, Πρόβειο 82,31 ευρώ/τόνο)

• Ενίσχυση για τη διατήρηση αμπέλων VQPRD στα νησιά του Αιγαίου 665,82 ευρώ/εκτάριο