Απόφαση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 474/16.2.2023 Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 υπέγραψαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A18%CE%944653%CE%A0%CE%93-%CE%92%CE%9A9?inline=true

Featured Image