Το Τμήμα Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 194494 (5765) Απόφαση για την απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη Κερκίνη για λόγους προστασίας αναπαραγωγής των ιχθύων.

Πού και πώς εφαρμόζεται η απαγόρευση

Σύμφωνα με αυτήν απαγορεύεται η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χείμαρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στις λίμνες και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτές (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Απαγορευτική περίοδος

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει από 01-04-2022, ώρα 08:00 π.μ. έως 20-05-2022, ώρα 08:00 π.μ.

Featured Image

Υποχρέωση απομάκρυνσης αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού

Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών, επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη Κερκίνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, μηχανή, κουπιά κ.λ.π.), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά στις παρακάτω καθορισμένες θέσεις: α) Θέση «Νούφαρα» Δ.Δ. Λιβαδιάς β) Λιμάνι Δ.Δ. Κερκίνης γ) Εκβολές χειμάρρου Κερκινίτη Δ.Δ. Κερκίνης δ) Λιμάνι Δ.Δ. Λιθοτόπου ε) Θέση «Υδροληψία Υ2» στο Δ.Δ. Χρυσοχωράφων στ) Ανατολικό ανάχωμα, στη περιοχή «Τρίγωνο» Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου Κατά παρέκκλιση της παρούσας επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Agrogata

Featured Image