Το επιτραπέζιο βερίκοκο έχει αρχίσει να ανεβαίνει κατακόρυφα στις προτιμήσεις των αγροτών. Οι λόγοι είναι πολλοί, πρώτον οι σύγχρονες αυτογόνιμες και παραγωγικές ποικιλίες που είναι ανθεκτικές ή ανεκτικές στην ίωση σάρκας και δεύτερον η απελπιστική κατάσταση που επικρατεί εμπορικά στα ροδάκινα γενικότερα. 

Το βερίκοκο έχει σαφώς λιγότερους εχθρούς από τις άλλες καλλιέργειες καθώς τα βασικά του προβλήματα είναι η Μονίλια, το Κορύνεο από μύκητες, το βακτηριακό έλκος από βακτήρια και η Ανάρσια από τα εντομολογικά. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί κάποιες νέες ποικιλίες και παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους.

1. Mogador

Η ποικιλία αυτή είναι ισπανικής προέλευσης, μερικώς αυτογόνιμη (κατά την άποψη μου) ενώ το δένδρο είναι ημίπλαγιοκλαδο. Η ανάπτυξη του δένδρου είναι δυνατή και μπορεί από τον 3ο χρόνο να μπει σε παραγωγή. Η άνθιση πολύ πρώϊμη και μπορεί να ξεκινήσει στις 15/2!, ενώ η ωρίμανση της γίνεται το πρώτο 10 ήμερο του Μαΐου στην περιοχή των Γιαννιτσών. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους και ικανοποιητικός για την εποχή. Έχει ωραίο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. Έχω εντοπίσει μία ευαισθησία στο σχίσιμο του καρπού η οποία μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα σε βροχερές χρονιές. Στα χωράφια που παρακολουθώ έχω εντοπίσει προσβολές από το ιό της PPV (σάρκα) αλλά και στο εξωτερικό την αναφέρουν σαν ευαίσθητη. Η ποικιλία απαιτεί τακτικά θερινά κλαδέματα για την σωστή διαμόρφωση του δένδρου. 

2. Pricia

Γαλλικής προέλευσης ποικιλία. Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη, πολύ παραγωγική και πιο όψιμης άνθισης από την Mogador, ενώ ωριμάζει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Έχει έντονο κόκκινο χρώμα ειδικά στους καρπούς που βλέπει ο ήλιος. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους αν αραιωθεί καλά. Δεν υπάρχει ακόμα σχετική εμπειρία αν είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο ή στην ίωση σάρκας. Ένα πιθανό μειονέκτημα της ποικιλίες είναι η έντονη ξινή γεύση που έχει την περίοδο της ωρίμανσης και δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα πότε είναι πραγματικά ώριμο.

3. Spring blush

Γαλλικής προέλευση ποικιλία. Μη αυτογόνιμη ποικιλία η οποία όμως είναι πολύ παραγωγική σε ζεστά χωράφια και με καλή επικονίαση. Η ποικιλία ανθίζει νωρίς και απαιτεί την παρουσία δύο ποικιλιών επικονιαστών (Mogador, lilly cot, pin cot). Είναι καρπός μεγάλος, με λίγο κόκκινο επίχρωμα (20%). Ο καρπός έχει καλό ειδικό βάρος και οι αποδόσεις εύκολα μπορεί να ξεπεράσουν τους 2τον/στρέμμα. Η ποικιλία είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο του καρπού. Προσοχή, η ποικιλία είναι μη αυτογόνιμη, υπάρχουν κτήματα που την περίοδο της άνθησης, λόγω κλιματικών συνθηκών, δεν πετάει σωστά η μέλισσα για επικονίαση με αποτέλεσμα η καρπόδεση να μην είναι ικανοποιητική. Μέχρι στιγμή δεν έχω δει την παρουσία του ιού της σάρκας στην ποικιλία αυτή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ιόνεται. Η ποικιλία έχει έντονο πρόβλημα με σκάσιμο παρουσία βροχών κοντά στη συγκομιδή, η εφαρμογή 40γρ. βόρακα το χειμώνα στο έδαφος μειώνει το πρόβλημα.

4. Mediabel

Αυτογόνιμη ποικιλία με εντυπωσιακά στοιχεία. Η ποικιλία ωριμάζει στις 1-6 Ιουνίου και ο καρπός είναι μεγάλου μεγέθους, σχήματος οβάλ και έντονου πορτοκαλοκόκκινου χρώματος. Η ποικιλία έχει πρώιμη άνθιση και καλή καρπόδεση. Μέχρι στιγμής δεν έχω εντοπίσει την ίωση σάρκας στους καρπούς της ποικιλίας. Προβλέπω ότι η ποικιλία θα έχει εντυπωσιακές αποδώσεις. Έχει αναφερθεί μία μερική ευαισθησία στην ποικιλία στα ψυγεία. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε ευαισθησία των φυτών σε ασθένειες του ξύλου. Τα δένδρα της ποικιλίας αυτής έχουν πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα και έντονη πλάγια βλάστηση.

Featured Image

5. Wonder cot
Ποικιλία μη αυτογόνιμη που ωριμάζει το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου. Ο καρπός είναι μεγάλος για την εποχή καθώς και πολύ αρωματικός. Δεν έχω δει μέχρι στιγμή ίωση σάρκας καθώς και ευαισθησία στο σχίσιμο. Η ποικιλία θέλει σταυροεπικονίαση με τον επικονιαστή Lilly Cot. Απαιτεί άνθιση με ζεστό καιρό και ισχυρή παρουσία μέλισσας. Η επιλογή του αγροκτήματος πρέπει να γίνει βάσει των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην άνθιση.

6. Tsunami

Ποικιλία μη αυτογόνιμη με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για την εποχή της. Είναι ένας αρωματικός καρπός με κόκκινο επιχρωματισμό σε ποσοστό 30%. Η ποικιλία απαιτεί αρκετούς επικονιαστές μέσα στο χωράφι για την επίτευξη ικανοποιητικής καρπόδεσης. Η Spring Blush, η Colorado και η Big Red φένεται ότι συνδιάζονται ικανοποιητικά, ενώ έχουν και ταυτόχρονη ωρίμανση. Η ποικιλία είναι αρκετά ανθεκτική στις μεταχειρίσεις άλλα και μετασυλλεκτικά ωστόσο απαιτεί προσεκτική διαχείριση της λίπανσης ειδικά σε ότι αφορά το άζωτο. Από τα μειονεκτήματα της φαίνεται πως είναι ένα κενό σαν ρωγμή που δημιουργείται στη ραφή του φρούτου. Ο εφοδιασμός των δένδρων με βόριο το χειμώνα μειώνει το πρόβλημα.

7. Κιότο
Ποικιλία αυτογόνιμη, υπερβολικά παραγωγική με όψιμη άνθιση (5/3-15/3) όψιμη ωρίμανση (16/6) και μέτρια ανάπτυξη φυτού. Η παραγωγή μπορεί να υπερβεί τους 3 τόνους το στρέμμα. Η Κιότο είναι ευαίσθητη στην ίωση Sharka, PPV, ωστόσο με κάποιες μεταχειρίσεις (εφαρμογές μολυβδενίου και καλίου) περιορίζεται η έκφραση των συμπτωμάτων επάνω στον καρπό σε σημείο να μην ξεχωρίζει εύκολα αν είναι μολυσμένο το φυτό ή όχι. Το φυτό δεν αναπτύσσεται με ιδιαίτερη λαιμαργία και απαιτεί 3-4 χρόνια για το τελικό μέγεθος. Το μέγεθος του καρπού είναι πολύ μεγάλο αλλά προϋποθέτει αυστηρό κλάδεμα, αραίωμα και σωστή λίπανση. Η ποικιλία είναι ευαίσθητη στο βακτήριο Xanthomonas arboricola το οποίο προκαλεί νεκρωτικές κυκλικές κηλίδες στον καρπό καθώς και στο έντομο Anarsia lineatella (σκουλήκι στο κοτσάνι). Τα φρούτα της ποικιλίας αυτής έχουν ιδιαίτερα καλή συντηρησιμότητα.

8. Lady cot

Ποικιλία αυτογόνιμη, υπερβολικά παραγωγική με όψιμη άνθιση (5/3-15/3) όψιμη ωρίμανση (23/6) με ζωηρή και ορθόκλαδη ανάπτυξη. Το παραγωγικό δυναμικό υπερβαίνει του 3τον./στρ. Μέχρι σήμερα η ποικιλία δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα προσβολή από την ίωση Sharka. Έχουμε παρατηρήσει ότι κατά την ωρίμανση εντοπίζεται ελαφρύς σκούρος μεταχρωματισμός της σάρκας του φρούτου πέριξ του κουκουτσιού. Η ποικιλία έχει έντονο πράσινο φύλλωμα ενώ η ανάπτυξη του φυτού είναι έντονα ορθόκλαδη. Πολλές φορές απαιτεί άνοιγμα των βραχιόνων του φυτού στον δεύτερο και τρίτο χρόνο.

9. Anegat.

Ποικιλία αυτογόνιμη και πολύ παραγωγική με όψιμη άνθιση (3/3-10/3) και πολύ όψιμη ωρίμανση (10/7 κατά μέσο όρο). Η ποικιλία είναι πολύ καινούργια γιαυτό το λόγο δεν μπορώ να αναφέρω παραγωγικό δυναμικό, ωστόσο η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι πολύ καλή. Πιθανώς είναι ανθεκτική στην ίωση sharka. Το δένδρο είναι λαίμαργο και ημιορθόκλαδο. Πιστεύω ότι λόγω εποχής ωρίμανσης θα φυτευτεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Το μέγεθος του καρπού είναι πολύ μεγάλο.

10. Farbaly 

H farbaly είναι αυτογόνιμη και όψιμη ποικιλία. Είναι πολύ παραγωγική και ανεκτική στην ίωση Sharka (PPV). Η ποικιλία ανθίζει το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου και ωριμάζει συνήθως μετά τις 15/7. Είναι ποικιλία με εντυπωσιακές αποδόσεις οι οποίες μπορεί να υπερβούν εύκολα τους 4 τόν./στρέμμα. Ο καρπός έχει μέτριο προς μεγάλο μέγεθος και καλή μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα, δεν μαλακώνει εύκολα. Η σάρκα του φρούτου κολλάει επάνω στο κουκούτσι και αποκτά μαλακή υφή κατά την ωρίμανση. Ο καρπός είναι ευαίσθητος στις υπερβολικές βροχοπτώσεις κατά την ωρίμανση διότι σταφιδιάζει (Εικόνα). Αντιθέτως στα πολύ ζεστά καλοκαίρια εμφανίζει σκούρες νεκρωτικές κηλίδες κυρίως στην εκτεθειμένη στον ήλιο πλευρά σε μικρό όμως ποσοστό. Οι απόψεις για το εμπορικό ενδιαφέρον της ποικιλίας διίστανται ωστόσο για αρκετά χρόνια απολαμβάνει υψηλές τιμές παραγωγού.

Πηγή: plantprotect blog