Προς αναθεώρηση οδηγείται το άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως προκύπτει από την παρακάτω πρόσκληση του ΥπΑΑΤ προκειμένου να υποβληθούν σχόλια και παρατηρήσεις.

Featured Image

 • «Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, μετά από πρόταση του ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του, προτίθεται να εισηγηθεί στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο την αναθεώρηση του άρθρου 115 («Ζυμαρικά») του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου οι διατάξεις να προσαρμοστούν στις επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα αλλά και στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
  Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που επέρχονται με το προτεινόμενο σχέδιο είναι:
  1. Διευρύνεται ο ορισμός των ζυμαρικών, έτσι ώστε σε αυτά να περιλαμβάνονται και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από άλευρα άλλων δημητριακών, πλέον του σκληρού σίτου, καθώς και από άλευρο σόγιας.
  2. Ορίζονται ειδικές κατηγορίες ζυμαρικών, μεταξύ των οποίων και τα «ζυμαρικά σκληρού σίτου», και τίθενται οι ειδικές προδιαγραφές τους.
  3. Απλοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο, μέσω της κατάργησης απαιτήσεων που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων.
  Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχόλια ή προτάσεις, έως τις 30 Απριλίου 2022, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, τα οποία θα αποσταλούν αρμοδίως.»

Agrogata